6 ทักษะชีวิตสำคัญ ลูกสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตได้ ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลย 

6 ทักษะชีวิตสำคัญ ลูกสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตได้ ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลย 

เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันดังนั้นการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามช่วงวัยของลูกให้เหมาะสม เด็กที่กำลังเจริญเติบโตย่อมต้องได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านสังคม ทักษะทางด้านความคิด ทักษะทางด้านการสื่อสาร ล้วนแล้วแต่จำเป็นด้วยกันทั้งสิ้น หากคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังทักษะต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกตั้งแต่ยังเด็ก จะช่วยหล่อหลอมให้เขาเจริญเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบและสามารถดูแลตัวเองได้ดีในอนาคต จะมีทักษะใดบ้างนั้นไปติดตามกันเลย ทักษะการทำอาหาร ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก  โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนให้เขารู้จักการทำอาหารได้ตั้งแต่อายุ 5 ขวบเป็นต้นไป  โดยอาจจะเริ่มฝึกให้เขาเข้าครัวช่วยหยิบจับสิ่งของต่างๆให้เราในเวลาทำกับข้าวก็ได้ วิธีเหล่านี้จะทำให้เขาค่อยๆซึมซับและเรียนรู้ในการทำอาหารได้ด้วยตนเอง ทักษะในการทำอาหารนอกจากจะช่วยให้ลูกงั้นดูแลตัวเองได้แล้วยังรู้จักจัดการกับวัตถุดิบและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้อีกด้วย ทักษะการซักผ้า การสอนให้ลูกซักผ้านั้นจะช่วยสร้างวินัยและความอดทนให้กับลูกได้เป็นอย่างดีคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกซักผ้าเองได้ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ โดยอาจจะให้เขาเป็นผู้ช่วยในการซักผ้าเช่นหยิบผงซักฟอก หรือสอนวิธีการขยี้ แปรง ผ้า เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้และการดูแลรักษาเสื้อผ้าของตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอได้อีกด้วย ทักษะการปฐมพยาบาล ทักษะนี้เป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบอุบัติเหตุเล็กๆในน้อยได้ โดยคุณแม่อาจจะใช้วิธีการสร้างบทบาทสมมุติ เช่นการหกล้ม หรือการโดนมีดบาด จากนั้นสอนวิธีการทำแผลเบื้องต้นให้กับลูก การจำลองเหตุการณ์เช่นนี้จะทำให้เด็กๆนั้นตื่นเต้นและอยากที่จะเรียนรู้หอมซึมซับสิ่งที่เราสอนได้มากยิ่งขึ้น   ทักษะการทำความสะอาดห้องน้ำ ถือเป็นทักษะพื้นฐานในการดูแลสุขลักษณะที่ดีให้กับลูก ซึ่งในชีวิตจริงแล้วลูกจะต้องใช้ห้องน้ำในทุกวันให้เขาได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาด เพื่อให้ถูกสุขอนามัย โดยคุณแม่อาจจะเริ่มต้นจากวิธีง่ายๆเพียงแค่ล้างก๊อกน้ำ เช็ดกระจก หรือล้างอ่างล้างหน้าก่อนก็ได้  แล้วเมื่อเขาโตขึ้นค่อยสอนการขัดถูห้องน้ำเป็นลำดับต่อไป ทักษะเหล่านี้จะช่วยปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กรักความสะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทักษะการใช้เงิน คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะคิดว่าการใช้เงินนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย เป็นอีกหนึ่งทักษะพื้นฐาน ที่เด็กๆควรจะจัดการเรื่องการเงินของตัวเองได้บ้าง การอบรมสั่งสอนลูกเรื่องเงินจะช่วยให้เขาเรียนรู้วิธีการใช้เงินให้มีประโยชน์ที่สุดได้ตั้งแต่ยังเด็ก ช่วยให้เขาไม่ฟุ่มเฟือย ช่วยให้เขารู้จักประหยัดอดออม รวมไปถึงสามารถวางแผนการใช้เงินในอนาคตได้ ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต ทักษะการดูแผนที่ การสอนให้ลูกรู้จักทิศทาง […]