6 ข้อดี ของการฝึกลูกว่ายน้ำตั้งแต่เด็ก ที่คุณแม่ไม่ควรพลาด

6 ข้อดี ของการฝึกลูกว่ายน้ำตั้งแต่เด็ก ที่คุณแม่ไม่ควรพลาด

คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มัก สนับสนุนให้ลูกน้อยได้เรียนวิชาที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และอีก 1 วิชาที่นิยมให้ลูกเรียนกันมากที่สุดในปัจจุบันนั่นคือ การเรียนว่ายน้ำ ถือเป็นอีกหนึ่งวิชาที่เป็นประโยชน์อย่างมาก จุดประสงค์หลักคือการฝึกให้ลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิด สภาวะคับขันตกน้ำ การเรียนว่ายน้ำนั้น นอกจากจะช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆแล้ว  ยังฝึกพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกของลูกน้อยอีกด้วย  วันนี้เราจึงมีข้อดี ของการฝึกให้ลูกเรียนว่ายน้ำตั้งแต่เด็กๆมาฝากกันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลย มีประโยชน์ทางด้านอารมณ์และจิตใจ จากงานวิจัยผมว่าเด็กตั้งแต่ 4 เดือนหรือเมื่อคอแข็งแล้วสามารถที่จะเรียนว่ายน้ำได้ตั้งแต่เล็ก ซึ่งจากการวิจัยจากพบว่าเด็กที่ได้เรียนการว่ายน้ำตั้งแต่เด็กจะมีพัฒนาการที่ดี กว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนว่ายน้ำแต่ส่วนใหญ่แล้วมักนิยมให้ลูกเรียนว่ายน้ำตั้งแต่ในช่วง 8 เดือนขึ้นไป ซึ่งการเรียนว่ายน้ำจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ความรู้สึก เพราะการเรียนว่ายน้ำนั้น จะช่วยกระตุ้นการรับรู้และการสัมผัสได้ตลอดเวลาทำให้เขามีอารมณ์ที่แจ่มใสร่าเริง สนุกสนานไม่งอแง และ มีสมาธิ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้มากยิ่งขึ้น ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรง เพราะการเรียนว่ายน้ำนั้นจะช่วยให้เด็กใช้กล้ามเนื้อได้หลายส่วน ทำให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นใช้งานได้บ่อยมากขึ้น เป็นการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เรียนว่ายน้ำแล้วพบว่าเด็กที่ผ่านการเรียนว่ายน้ำจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมผจญภัยได้มากกว่า ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญา การที่ลูกได้ออกกำลังกายในน้ำหรือการเรียนว่ายน้ำจะช่วยสร้างจริงๆเย็นๆให้พร้อมที่จะเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ระบบประสาทพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เด็กๆจะมีสติปัญญาและพร้อมที่จะรับฟังและปฏิบัติตามคำสั่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ยังได้น้ำยังช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระบบประสาทและอวัยวะต่างๆให้ทำงานประสานกันได้ดียิ่งขึ้น เด็กทารกที่อยู่ในน้ำจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายและสมองจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นสาเหตุให้สมองและมีพัฒนาการได้เร็วกว่าเด็กทั่วไปถึง 2 เดือน เลยทีเดียว ช่วยให้ลูกเจริญอาหารมากยิ่งขึ้น เหมาะเป็นอย่างมาก สำหรับเด็กที่เบื่ออาหารหรือทานข้าวยาก การเรียนว่ายน้ำนอกจากจะมีประโยชน์ช่วยให้เด็กได้ฝึกออกกำลังกาย การว่ายน้ำต้องใช้พลังงานมากในการทรงตัว จึงทำให้เด็กนั้นรู้สึกหิวข้าวและต้องการอาหารในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้ลูกน้อยนอนหลับได้สนิท หลับได้ง่ายยิ่งขึ้น และที่สำคัญสามารถช่วยกระตุ้นระบบการเจริญเติบโตหรือช่วยให้ร่างกายหลั่ง Growth Hormone […]