6 กิจกรรมสร้างเด็กให้มี EQ และ IQ ฉลาดเรียนรู้ตามช่วงวัย

6 กิจกรรมสร้างเด็กให้มี EQ และ IQ ฉลาดเรียนรู้ตามช่วงวัย

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า EQ และ IQ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กเป็นอย่างมาก จะช่วยให้เด็กนั้นฉลาดเรียนรู้สามารถเอาตัวรอดได้ดี โดย EQ นั้นคือความฉลาดทางอารมณ์ เด็กที่มี EQ สูง  สามารถควบคุมและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายยิ่งขึ้นเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น เด็กที่มี EQ สูงจะทำให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในอนาคต  ในส่วนของ IQ นั้นหมายถึงความสามารถทางเชาวน์ปัญญา มีสติปัญญาที่ดี มีความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ การอ่านการเขียนและความสามารถทางด้านวิชาการที่ดี ซึ่งในเด็กเล็ก ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทาง IQ และ EQ ให้กับลูกได้ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มที่  วันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากแม่กันจะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย เล่นตุ๊กตา จะเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางด้าน EQ ของลูกได้เป็นอย่างดี  ของเล่นเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการของลูกให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น เด็กๆส่วนใหญ่มักจะสะท้อนความรู้สึกผ่านทางของเล่น ผู้ปกครองก็จะสามารถประเมินความรู้สึกของลูกได้ หากอยากให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่สามารถ เล่านิทานประกอบด้วยเพื่อความสนุกสนาน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับลูกได้เป็นอย่างดี ชวนลูกสังเกต สามารถ ฝึกทักษะในทาง IQ และ EQ  การที่เขาสัมผัสกับโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นการฟัง การดู การสัมผัส ถ้าคุณพ่อคุณแม่หมั่นฝึกให้ลูกสังเกตและแยกแยะสิ่งของต่างๆ จะช่วยพัฒนาพื้นฐานสำคัญทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กๆได้เป็นอย่างดี  กิจกรรมระบายสี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะทางด้าน IQ […]