5 เคล็ดลับ สอนลูกให้ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี

แม่และเด็กใหม่

การสอนลูกให้ดูแลตัวเองเป็น นั้นถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย ถึงแม้ว่าคุณจะดูแลลูกได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวนั้น เป็นพื้นฐานที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกได้แข็งแกร่ง แต่คุณจะต้องฝึกฝนให้ลูกรู้จักดูแลตัวเองให้เป็น ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อยามไม่มีคุณอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ลูกเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ จะมีเคล็ดลับใดบ้างนั้นไปติดตามกันเลย กระตุ้นพัฒนาการของลูกด้วยคำพูดเชิงบวก คำพูดเป็นสิ่งแรกที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ในทันที ทุกครั้งที่ลูกเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ถึงแม้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่ผู้ปกครองควรพูดกับเด็ก คือคำพูดเชิงบวก ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เขาพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่เช่น “แม่รู้ว่าลูกทำได้”  “ไม่เป็นอะไรค่ะลูกพยามยามดีมากเลย” เป็นคำพูดเชิงบวก ที่จะสร้างกำลังใจให้เขาอยากทำสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากงานวิจัย ด้านจิตวิทยา พบว่า หากคุณพ่อคุณแม่ มีความคิดหรือมีคำพูดเชิงบวก จะช่วยผลักดันให้กูเกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีและส่งเสริมให้เขาพัฒนาตนเองได้อย่างก้าวกระโดด ส่งเสริมให้ลูกรู้จักแก้ปัญหาเป็น อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในแต่ละวันไม่มีอะไรที่สำเร็จราบรื่นตลอดเวลาดังนั้นทักษะการแก้ปัญหาจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ลูกจะต้องเรียนรู้และฝึกฝน เพื่อที่ให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมนั้นเอง ซึ่งจะทำให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยที่ไม่มีเรา คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้โดยการส่งเสริมให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่ช่วยแก้ปัญหาในทุกเรื่อง เพียงแต่และชวนให้ลูกได้ใช้ความคิดมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้เขาสามารถเรียบเรียง ลำดับเหตุการณ์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้แก้ปัญหาเป็นด้วยการปล่อยให้ลูกเบื่อบ้าง เพื่อกระตุ้นให้ลูกหาวิธีการแก้ความเบื่อด้วยตัวของเขาเอง โดยที่คุณไม่ต้องพยายามหากิจกรรมต่างๆมา Entertain หรือกระตุ้นให้ลูกเล่นอยู่ตลอดเวลา วิธีนี้จะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการความคิดและสามารถเอาตัวรอดได้เก่งมากขึ้น ชวนลูกทำงานบ้าน อีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยให้ลูกสามารถแก้ไขปัญหาและดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี นั่นคือการปลูกฝังทักษะการทำงานบ้านให้กับลูกตามช่วงวัย มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาและพบว่าเด็กที่เริ่มทำงานบ้านตั้งแต่ยังเล็ก จะช่วยให้เขาสามารถเรียนรู้และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น รู้จักพึ่งพาตัวเองและที่สำคัญยังสามารถช่วยส่งเสริมให้ลูกเกิดความมั่นใจในตัวเองได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้นถ้าหากคุณอยากให้ลูกมีทักษะในการดูแลตัวเองอย่างดี ชวนเขาทำงานบ้านง่ายๆ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ให้ลูกได้ใช้ความคิดและตัดสินใจเอง หลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่มีความเป็นห่วงและอยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุด […]