5 พฤติกรรม ทำร้ายลูกทางอ้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ

แม่และเด็กใหม่

พฤติกรรมทำร้ายลูกทางอ้อม แน่นอนอยู่แล้วว่าพ่อแม่ทุกคนจะต้องอยากส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการที่ฉลาดสมวัย เป็นเด็กที่มีความสามารถและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น จนในบางพฤติกรรม จากความปรารถนาดี กลายเป็นการคาดหวังและสร้างความกดดันให้กับลูกมากจนเกินไป ส่งผลกระทบต่อจิตใจและทำให้ความมั่นใจในตัวเองของลูกลดน้อยลง ซึ่งถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรตระหนักและให้ความสำคัญ วันนี้เราจึงรวบรวมพฤติกรรมที่อาจทำร้ายลูกทางอ้อมมาฝากกัน จะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย บงการและกำกับลูกมากเกินไป พ่อแม่หลายคนมีความตั้งใจและอยากเอาใจใส่ลูกให้มากที่สุด เพราะอยากปลูกฝังให้ลูกเติบโตมาเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ด้วยการกำกับ เข้มงวดในการใช้ชีวิติ หรือจู้จี้จุกจิกกับลูกมากจนเกินไป จนทำให้เขาไม่เป็นตัวของตนเอง ตัดสินใจเองไม่เป็น เพราะต้องคอยกังวลว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นจะถูกใจคุณพ่อคุณแม่หรือไม่ พฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้ไปจํากัดความสามารถของลูก ทำให้เขาไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เท่าที่ควร พฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้ลูกรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า ดังนั้นถ้าหากคุณอยากให้ลูกเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต้องอยากไปกำกับจํากัดความสามารถของลูกมากจนเกินไป ปล่อยให้เขาเป็นอิสระและมีความยืดหยุ่นชีวิต จะทำให้เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำลายความมั่นใจในตัวลูก อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นต้องอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้ว จึงทำให้หลายคนเลือกที่จะปฏิเสธความต้องการของลูกลง เช่น ไม่เลือกอยู่ที่ลูกชอบ แต่เรื่องชุดที่ถูกใจคุณมากกว่า ซึ่งสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือบางคน ใช้วิธีการโน้มน้าวจิตใจลูกด้วยกันพูดถึงข้อเสียในการใส่ชุดที่ลูกชอบขึ้นมา พฤติกรรมเหล่านี้จะไปทำลายความมั่นใจในตัวลูกลง ทำให้เขาขาดความมั่นใจ และไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในครั้งต่อไป ไม่รับฟังความคิดเห็นของลูก หลายคนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้านนั้นเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ควรให้เด็กต้องมารับรู้ หรือ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของลูก พฤติกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นการปิดกั้นไม่ให้ลูกรับรู้ถึงปัญหา และมองข้ามความรู้สึกของลูกไป จนอาจทำให้เขารู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า และทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจหรือทำอะไรไม่เป็นเอง แนะนำว่าหากภายในบ้านกำลังมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น คุณควรบอกกล่าวหรือแชร์เรื่องราวให้ลูกได้รับฟังบ้าง เพื่อให้เขารู้ว่าตัวเองก็มีความสำคัญ ตอกย้ำความผิดพลาด ข้อนี้ถือเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนมองข้าม ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่นการสอนการบ้านลูก หากลูกลืมวิธีคิด หรือหาคำตอบผิด […]