4 สาเหตุ ของเด็กวัยอนุบาล ที่ชอบคุยโวโอ้อวดกับเพื่อนๆ

4 สาเหตุ ของเด็กวัยอนุบาล ที่ชอบคุยโวโอ้อวดกับเพื่อนๆ

อีกหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่มักหนักใจกับลูก นั่นคือ พฤติกรรมการคุยโม้ โอ้อวด ของลูกกับบุคคลรอบข้าง การที่ลูกเป็นคนขี้โม้ โอ้อวดนั้น เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กในวัยนี้อยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ สาเหตุที่ลูกชอบคุยโวโอ้อวดนั้นอาจเป็นเพราะว่า เด็กในวัยนี้เขาจะมีจินตนาการสูง ผสมผสานกับลักษณะนิสัยที่เป็นคนช่างพูดช่างคุย จึงมักอยากที่จะแชร์เรื่องราวหรือสิ่งของที่ตนเองชอบ ให้กับผู้อื่นได้สนใจและชื่นชม ซึ่งลักษณะนิสัยนี้จะพบได้บ่อยมากในเด็กวัยอนุบาล เพราะในช่วงนี้เดินลูกกำลังมีพัฒนาการการเรียนรู้ในการเข้าสังคม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะค่อยๆหายไปเองได้เมื่อลูกนั้นสามารถปรับตัวและเรียนรู้เข้ากับสังคมได้ดีขึ้นเอง แต่ถ้าหากว่าลูกหลานยังคงมีพฤติกรรมที่ขี้โม้โอ้อวดอยู่นั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องรีบหาสาเหตุและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูก เพื่อไม่ให้ติดเป็นนิสัยไปตอนโตนั่นเอง  ลูกอยากได้รับคำชมจากผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ โดยเด็กในช่วงวัยนี้เขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองอย่างมาก มีพัฒนาการทางด้านภาษาและความรู้สึกอย่างเต็มที่ เขาจึงมักจะรู้สึกภาคภูมิใจ จึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เขาเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น และชอบคุยโอ้อวด เพื่อให้ได้รับคำชมจากคุณพ่อคุณแม่ โดยจากการสำรวจแล้ว พฤติกรรมเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการที่คุณพ่อคุณแม่หลีกเลี่ยง คำพูดที่ว่า เก่งมาก ดีที่สุดในโลกเลย เปลี่ยนมาเป็นการชวนชมให้ลูกได้เห็นความสำคัญของตนเองมากยิ่งขึ้นเช่น แม่ภูมิใจที่ลูกทำสิ่งนั้นได้ดีนะ ลูกพยายามได้ดี ดูแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลย คำชมเหล่านี้จะทำให้ลูกรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญและพิเศษกว่าคนอื่น ซึ่งสามารถช่วยลดพฤติกรรมการคุยโวโอ้อวดของลูกลงได้  ลูกอยากเป็นที่สนใจของเพื่อนๆ เนื่องจากเด็กในวัยอนุบาลนั้นเขายังไม่สามารถที่จะมีทักษะการเข้าสังคมที่ดีมากนัก จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุให้เขาชอบขี้โม้โอ้อวดกับเพื่อนๆเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เขาถูกพูดถึงและเป็นจุดสนใจมากขึ้น ดังนั้นลูกจึงคิดว่าการที่โมโหบวชนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง วิธีการแก้ไขคือคุณพ่อคุณแม่ควรแนะนำวิธีการเข้าหาเพื่อนๆและคุณครูที่เหมาะสม เช่น อาจจะสอนลูกให้กล่าวคำทักทาย รู้จักโบกมือลากัน ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เพื่อน รู้จักช่วยเหลือเผื่อแผ่และแบ่งปัน วิธีเหล่านี้จะทำให้ลูกนั้นเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รักของคนอื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อปกป้องตัวเอง ส่วนใหญ่แล้วพบว่า เด็กนั้นจะเรียนรู้วิธีการปกป้องตนเอง […]