รู้ทันโรคร้าย โรคไข้เลือดออกในเด็ก ภัยเงียบที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

โรคไข้เลือดออกในเด็ก

โรคไข้เลือดออก เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว เราจะพบกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในเด็กมากมาย ทั้งโรคติดเชื้อที่มาจากไวรัส เช่น RSV ,มือเท้าปาก รวมถึงโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก  ซึ่งภัยเงียบที่มาพร้อมกับฤดูฝนนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถพบได้กับเด็กทุกคน และยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะ โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะ ที่พบการระบาดเกือบทุกปี หากพื้นที่บ้านไหนมีความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายยิ่งพบการระบาดมากกว่าปกติ แต่โรคนี้อาการจะไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ถ้าหากรู้เท่าทันและรักษาอย่างทันท่วงที จะมีลักษณะอาการอย่างไรบ้างและติดตามกันเลย 1. ทำความรู้จักกับโรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ที่มีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ โดยแต่ละสายพันธุ์นั้นจะมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน โดยถ้าหากมีการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งไปแล้ว ไม่กลับมาติดสายพันธุ์เดิมอีกแต่สามารถ เป็นโรคไข้เลือดออกในสายพันธุ์อื่นได้แทน และอาการจะรุนแรงกว่าเดิม  2. สาเหตุของการติดเชื้อ นั้นมาจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนให้คุณพ่อคุณแม่เฝ้าระวัง ในช่วงเวลากลางวันให้ดีเพราะยุงลายนั้นจะออกหากินและกัดคนในช่วงเวลากลางวัน ถ้าหากบริเวณนั้นมีผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ หากยุงลายตัวเมียไปกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสจะทำให้เชื้อไวรัสเพิ่มจำนวนนี้ยุง และแพร่กระจายเชื้อเข้าไปในต่อมน้ำลายของยุง และพร้อมที่จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนที่ถูกกัดรายต่อไป ซึ่งเชื้อไวรัสนี้จะอยู่ในตัวยุงได้นาน 1-2 เดือนเลยทีเดียว ดังนั้น วิธีป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุดคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนั่นเอง 3. ลักษณะอาการของไข้เลือดออก สำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสเดงกีเข้าสู่ร่างกาย เชื้อไวรัสชนิดนี้ จะแสดงออกหลังจากติดเชื้อประมาณ 5-8 โดยอาการจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระยะคือ ระยะไข้สูง จะสังเกตได้ว่าลูกจะมีไข้สูงประมาณ 38 ถึง 40 […]