รู้เท่าทัน อะดีโนไวรัส (Adenovirus) แพร่กระจายง่าย ทำลายหลายระบบในร่างกายเด็กเล็ก

อะดีโนไวรัส (Adenovirus)

อะดีโนไวรัส (Adenovirus) เชื้อไวรัสที่พ่อแม่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากในยุคนี้ เชื้อโรคตัวร้ายที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเล็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี แพร่กระจายง่าย ไม่ได้อยู่แค่ที่ต่อมอะดีนอยด์ แต่ทำลายหลายระบบในร่างกายเด็ก ไม่ว่าจะเป็น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ อธิบดีกรมการแพทย์ ยังเผยอีกว่าปัจจุบัน  Adenovirus มีส่วนทำให้ผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 10 ปี  เป็นตับอักเสบเฉียบพลันเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย วันนี้เราจึงได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ อะดีโนไวรัส มาฝากกัน จะมีอาการอย่างไร และสามารถป้องกันวิธีไหนได้บ้าง มาติดตามพร้อมๆกันเลย 1. อะดีโนไวรัส (Adenovirus) คืออะไร เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถทำให้เกิดโรคได้หลายระบบ สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกวัยแต่มักจะพบได้บ่อยในเด็กเล็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถแบ่งออกเป็นได้หลายประเภท และแพร่กระจายได้ทุกฤดูกาลเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่เลย ระดับความรุนแรงของการติดเชื้อจะมีตั้งแต่น้อยไปจนถึงมาก โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจมีอันตรายถึงขั้นตับอักเสบเฉียบพลันได้เลย 2. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เชื้อไวรัสตัวนี้สามารถแพร่กระจายได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เช่น การจับมือ การแพร่กระจายทางละอองฝอย โดยติดต่อกันจากการไอจาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ หรือการสัมผัสผ่านพื้นผิวที่มีการปนเปื้อน […]