สฟิงโกไมอีลิน และ 2’- FL มีประโยชน์ต่อลูกน้อยอย่างไร 

สฟิงโกไมอีลิน และ 2’- FL มีประโยชน์ต่อลูกน้อยอย่างไร 

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในน้ำนมแม่นั้นมีสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยอย่างมากซึ่งนมแม่นั้นถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย โดย องค์การอนามัยโลก (WHO) และ ยูนิเซฟ มีคำแนะนำว่าควรให้นมแม่ทันทีตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอดไปจนถึง 6 เดือน จะทำให้ลูกน้อยนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณแม่สามารถให้นมลูกต่อเนื่องไปจนถึง 2 ปีควบคู่ไปกับการทานอาหารที่เหมาะสมตามช่วงวัยจะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพ โดยสารอาหารที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยคือ สฟิงโกไมอีลิน และ 2’- FL ที่จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างให้ลูกน้อยนั้นฉลาดและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณแม่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์มากเพียงใด วันนี้เราจึงรวบรวมคุณประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มาให้คุณแม่ได้ทราบกัน เพื่อส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกน้อยนั้นฉลาดสมวัยและเติมโตมาอย่างมีคุณภาพนั่นเอง 1.สฟิงโกไมอีลิน เป็นไขมันในน้ำนมแม่ที่จะเป็นบันไดให้ลูกน้อยได้ก้าวสู่วัยที่ฉลาดเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสมองของลูกน้อยให้สามารถเรียนรู้ได้ไวมากยิ่งขึ้น สฟิงโกไมอีลิน  มีผลต่อการทำงานของสมองโดยตรงช่วยเชื่อมโยงการทำงานของระบบประสาทของลูกน้อยให้มีกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มความเร็วในการส่งสัญญาณไปยังสมองช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้ไว ซึ่งสามารถสร้างและพบได้มากในช่วง 2 ปีแรกของการเจริญเติบโต  2.แหล่งที่พบ สฟิงโกไมอีลิน จะพบได้มากที่สุดในน้ำนมแม่ ไข่ และผลิตภัณฑ์ประเภทนมเช่น ครีม ชีส จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้คุณแม่ให้นมลูกอย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องจนถึง 2 ปี เพราะน้ำนมแม่เป็นแหล่งของไขมันชั้นดี ซึ่งสฟิงโกไมอีลิน จะเป็นสารสำคัญที่ช่วยสร้าง ไมอีลิน ในสมอง ที่เป็นตัวส่งเสริมให้ลูกน้อย ฉลาด เรียนรู้ได้ไว นั่นเอง […]