คุณแม่ห้ามพลาด รู้เท่าทันโรคฝีดาษลิง โรคระบาดใกล้ตัว ที่อาจเป็นอันตรายกับลูกน้อย

แม่และเด็กใหม่

รู้เท่าทันโรคฝีดาษลิง ในยุคที่โรคระบาดเช่นนี้ ไม่เพียงแต่ต้องระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น แต่ในขณะนี้ โรคฝีดาษลิง ก็เป็นอีกหนึ่งโรคระบาดที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลย จากสถานการณ์ล่าสุด ได้พบผู้ติดเชื้อจากโรคระบาดฝีดาษลิงในประเทศไทยแล้ว ทำให้ทุกภาคส่วนมีการตระหนักถึงความสำคัญของโรคนี้กันมากยิ่งขึ้น ความรุนแรงของโรคนี้พบอัตราการเสียชีวิตในเด็กเล็กมากกว่าผู้ใหญ่ หากบ้านไหนที่มีลูกน้อยยิ่งต้องระมัดระวังอย่างสูง อาการและวิธีการแพร่ระบาดของเชื้อเป็นลักษณะใดนั้น ไปติดตามกันเลย ลักษณะของโรคฝีดาษลิง  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Monkeypox  เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเช่นเดียวกับเชื้อโควิด-19 แต่ไวรัสของโรคฝีดาษลิงคือกลุ่ม Othopoxvirus เป็นตระกูลเดียวกับที่ทำให้ติดเชื้อโรคฝีดาษในอดีตหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของไข้ทรพิษนั่นเอง ที่เคยเกิดการระบาดมาแล้วทั่วโลกในช่วงก่อนปี  2523  ความรุนแรงของโรคในสมัยอดีตนั้นพบผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จนทำให้มีวัคซีนหรือยารักษาโรค ที่สามารถควบคุมโรคไข้ทรพิษนี้จนหายไปได้ในสมัยนั้น ก่อนที่จะพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรคฝีดาษลิงในปัจจุบัน  อาการของโรคฝีดาษลิง ลักษณะโดยทั่วไปของการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้อาการจะเริ่มแสดงออกประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ อาการที่พบเห็นได้โดยทั่วไปคือจะมีไข้ หนาวสั่น รู้สึกปวดหัว และมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย หรือในบางรายอาจมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน และอ่อนเพลียไม่มีแรง หลังจากที่มีไข้ 1-3 วันตุ่มจะเริ่มขึ้นจากรอยจุดแดงเป็นตุ่มน้ำใส และกลายเป็นตุ่มน้ำหนอง ลักษณะตุ่มคล้ายกับโรคอีสุกอีใส  ตำแหน่งรอยโรค โดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มออกที่ใบหน้าและกระจายสู่ส่วนอื่นๆของร่างกาย หลังจากนั้นลักษณะของตุ่มจะเริ่มตกสะเก็ดร้านหลุดลอกออกไปภายใน 2-4 สัปดาห์ อาการป่วยจะเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ตุ่มหนองนั้นแห้งสนิทแล้ว จึงจะถือว่าคุณค้นช่วงระยะการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นแล้ว การแพร่กระจายของโรค เชื้อไวรัสในกลุ่ม Othopoxvirus สามารถพบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นตระกูล […]