9 ทักษะ EF  ส่งเสริมพัฒนาการลูกให้ฉลาด เรียนรู้ไว ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ทักษะ EF  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด หากใช้ความเก่งอย่างเดียวไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ในปัจจุบัน เด็กๆจะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะ EF หรืออธิบายให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น คือทักษะทางความคิด เรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็น ทักษะต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ลูกรู้จักปรับตัว และใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของ EF วันนี้เราจึงรวบรวม 9 ทักษะพื้นฐานที่ควรปลูกฝังลูกตั้งแต่ยังเด็ก จะมีทักษะใดและส่งเสริมได้อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย

ทักษะพื้นฐาน

1. Working Memory

1. Working Memory

ทักษะความจำเพื่อนำไปใช้งาน ลักษณะของทักษะ EF พื้นฐานข้อนี้คือเด็กๆจะสามารถจดจำเรื่องราว หรือข้อมูลจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาได้ และสามารถดึงเอาความจำที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสถานการณ์ที่พบเจอได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้น วิธีนี้ผู้ปกครองสามารถฝึกฝนเด็กๆได้ ผ่านทางหนังสือภาพ หรือการเล่านิทานเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น 

2. Shift Cognitive Flexibility

2. Shift Cognitive Flexibility

ทักษะยืดหยุ่นทางความคิด ไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่เหมาะสม มีความคิดที่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมที่จะช่วยให้ลูกมีความคิดที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น คือเน้นในเรื่องของศิลปะ เช่น การระบายสี การปั้นดินน้ำมัน หรือการวาดรูป รวมถึงการต่อบล็อกเป็นรูปทรงต่างๆ เป็นกิจกรรมปลายเปิด ที่ไม่จำกัดความคิด

3. Inhibitory Control

3. Inhibitory Control

ทักษะการคิดไตร่ตรอง การปลูกฝังทักษะนี้จะช่วยให้เด็กๆนั้นควบคุมความต้องการของตนเองได้ดียิ่งขึ้น มีความยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง ถึงความสำคัญได้ดี กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านนี้ได้นั้นคือการฝึกให้ลูกนั่งสมาธิให้เป็น ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรี จะทำให้ลูกจิดใจสงบนิ่งมากขึ้น 

ทักษะกำกับตัวเอง 

4. Focus/Attention

4. Focus/Attention

ทักษะใจจดจ่อ เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างมาก เมื่อลูกมีสมาธิไม่วอกแวกก็จะส่งเสริมให้เรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความจำดี เข้าใจง่าย กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านนี้ได้เช่น การอ่านหนังสือ การวาดรูประบายสี หรือการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเป็นประจำ ก็ช่วยได้เช่นกัน

5. Emotion Control

5. Emotion Control

การควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี เป็นทักษะที่ลูกจะสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้ดีมากขึ้น ไม่โมโหหงุดหงิดง่าย กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านนี้ คือการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ให้ลูกรู้จักแบ่งปัน อดทนรอคอย หรือการอ่านนิทานที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่ดีก็ช่วยปลูกฝัง ให้ลูกเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

6. Self-Monitoring

6. Self-Monitoring

การประเมินตัวเอง คือการเรียนรู้และรู้จักตัวเองมากขึ้น ซึ่งสามารถที่จะประเมินตัวเองเพื่อหาความบกพร่องได้ กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านนี้ อาจจะเป็นการแจกสติ๊กเกอร์ รางวัลของคนทำดี ทำเป็นรายการประจำวัน เช่น หากทำดีจะได้ 1 ดาว  ก็จะทำให้ลูกสามารถประเมินตัวเองได้ว่า วันนี้เขาได้ทำความดีแล้วหรือยังเป็นต้น

ทักษะปฏิบัติ

7. Initiating

7. Initiating

เป็นการฝึกให้ลูกกล้าทำกิจกรรมใหม่ๆด้วยตัวเอง กล้าคิดกล้าตัดสินใจเองมากขึ้น โดยกิจกรรมที่จะส่งเสริมทักษะทางด้านนี้ได้ดีที่สุดนั้นคือการพาลูกไปพบเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง เปิดโอกาสให้ลูกตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบ โดยไม่ถูกการบังคับหรือกดดัน

8. Planning and Organizing

8. Planning and Organizing

ทักษะทางด้านการวางแผน จะช่วยปลูกฝังให้ลูกตั้งเป้าหมายและวางแผนการทำกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญช่วยให้ลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองหรือแก้ไขปัญหาเล็กน้อย ด้วยตัวเองได้ อาจจะปลูกฝังจากการชวนทำงานบ้าน ให้ลูกได้วางแผนด้วยตัวเอง ฝึกความคิดให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

9. Goal-Directed Persistence

9. Goal-Directed Persistence

ทักษะความเพียรพยายามจนประสบความสำเร็จ จะช่วยฝึกความอดทนถ้าหากลูกมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จเร็วมากยิ่งขึ้น กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมทักษะนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น การเล่นกีฬา การต่อจิ๊กซอว์ การต่อบล็อกไม้ การเล่นหมากรุก เป็นต้น

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ 9 ทักษะ EF ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ จะเห็นได้ว่า การปลูกฝังให้เด็กมี EF จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกได้ครบทุกด้าน ทั้งความคิด อารมณ์ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะช่วยให้เด็กๆมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบ ผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต ให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยทักษะเหล่านี้สามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่ยังเด็ก ลูกจะค่อยๆซึมซับและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยคุณพ่อคุณแม่อาจจะปลูกฝังจากนิทาน ซึ่งมาพร้อมกับภาพประกอบ ช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่าย เปิดใจยอมรับฟังและปฏิบัติตามได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้ผล และช่วยพัฒนาทักษะทางด้านความคิดของเด็กได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

Facebook
Twitter