6 เคล็ดลับ สอนลูกให้รู้จักพึ่งพาตัวเองได้อย่างหมดห่วง

สอนลูกให้รู้จักพึ่งพาตัวเอง อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การเลี้ยงดูของพ่อแม่นั้นสำคัญ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของลูกในอนาคต ถ้าหากคุณอยากให้ลูกเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ จะต้องเริ่มฝึกฝน และพยายามสอดแทรกทักษะการใช้ชีวิตให้กับลูกตัวแต่ยังเล็ก เด็กจะสามารถรับรู้และเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ ถ้าหากคุณทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี ลูกก็จะเติบโตมาเป็นเด็กที่มีลักษณะนิสัยเช่นเดียวกับพ่อแม่นั่นเอง วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับในการปลูกฝังให้าลูกรู้จักพึ่งพาตัวเองก่อนขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น จะมีวิธีใดบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย

1. ปลูกฝังในเรื่องของความคิด

1. ปลูกฝังในเรื่องของความคิด

เด็กที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตั้งแต่ยังเล็กจะต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ รู้จักคิดอย่างเป็นขั้นตอน โดยคุณสามารถปลูกฝังทักษะนี้ได้จากการฝึกให้ลูกทำงานบ้านง่ายๆด้วยตัวเอง ลูกจะใช้กระบวนการทางความคิดได้มากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รู้ว่าอะไรควรทำในลำดับถัดไป ถ้าหากปลูกฝังเช่นนี้อยู่เป็นประจำ จะทำให้กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

2. ส่งเสริมให้ลูกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง

2. ส่งเสริมให้ลูกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง

มีพ่อแม่ไม่น้อยเลยที่พยายามจะหยิบยื่นและช่วยลูกไปเสียทุกอย่าง แต่คุณทราบหรือไม่ว่าการที่คุณปฏิบัติเช่นนั้นจะส่งผลร้ายต่อตัวลูกเอง จะทำให้เขาไม่สามารถคิดได้ด้วยตนเองหรือไม่มีความอดทนที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นานๆ  ซึ่งการช่วยเหลือของคุณนั้นควรถูกที่และถูกเวลา ถ้าหากคุณอยากให้ลูกพึ่งพาตัวเองได้เร็ว คุณจะต้องกล้าให้เขาลองทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวเอง โดยใช้กฏ 5 นาที ถ้าหากพบว่าลูกยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง คุณถึงจะเข้าไปช่วยเหลือ โดยชี้แนะแนวทางเท่านั้น และให้ลูกเป็นคนลงมือทำด้วยตัวเอง จะช่วยฝึกให้เขาแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น

3. การฝึกฝนสม่ำเสมอจะช่วยได้

3. การฝึกฝนสม่ำเสมอจะช่วยได้

โดยเฉพาะสิ่งใดที่ลูกไม่เคยทำ ให้คุณฝึกฝนลูกจนสามารถทำตามได้จนคล่อง และให้ลูกปฏิบัติหรือฝึกฝนทักษะเหล่านั้นซ้ำๆจนเกิดความคล่องแคล่วมากขึ้น วิธีนี้จะทำให้เขาสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เขามีความมั่นใจและอยากทำสิ่งใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

4. พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูก

4. พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูก

คุณอยากให้ลูกเติบโตมาเป็นเด็กที่มีลักษณะเช่นไร คุณต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นเช่นนั้น เพราะธรรมชาติของเด็กแล้วนั้นมักจะเลียนแบบคนที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ ที่จะต้องมีความอดทน มุ่งมั่นให้ลูกได้เห็น แล้วเขาจะค่อยๆซึมซับ และเรียนรู้ถึงพฤติกรรมเหล่านั้น จะเกิดความพยายามที่จะพึ่งพาหรือแก้ไขปัญหาให้ได้ด้วยตัวเอง

5. เปิดโอกาสให้ลูกลงมือทำเอง

5. เปิดโอกาสให้ลูกลงมือทำเอง

การจัดส่งเสริมให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคุณต้องหมั่นฝึกฝนให้ลูกได้ลงมือทำด้วยตนเอง ทั้งสองมือที่เขาได้ลองทำเองนั้นจะทำให้สมองเขาเกิดกระบวนการความคิดได้มากยิ่งขึ้น โดยที่คุณลดการแนะนำให้น้อยลง ให้ลูกได้คิดและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอาจจะมีผิดหวังสมหวังบ้างผสมผสานกันไปจะทำให้เขาเรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีภูมิต้านทานได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

6. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของความอดทน

6. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของความอดทน

โดยคุณสามารถปลูกฝังทักษะนี้ได้จากการให้ลูกได้รอให้เป็น ทุกครั้งที่ลูกร้องขอสิ่งใด ไม่ให้คุณตอบสนองในทันที ต้องให้ลูกรู้จักรออย่างอดทนและใจเย็น จะช่วยให้จิตใจเขาสงบมากยิ่งขึ้น ความอดทน และความใจเย็นนี้ ถึงแม้จะเป็นทักษะที่ปลูกฝังได้ยาก แต่ถ้าหากทำได้ ลูกจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเทคนิคการ สอนลูกให้รู้จักพึ่งพาตัวเอง ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือผู้อื่น การรู้จักพึ่งพาตัวเองได้ จะช่วยให้เขามีความกล้าหาญในชีวิตเพิ่มมากขึ้น กล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาคอยช่วยเหลือ เด็กจะมีความคิดเป็นของตัวเอง ซึ่งเคล็ดลับดังกล่าวข้างต้น จะขัดเกลาให้เขาพร้อมเผชิญกับโลกกว้างมากขึ้น รวมถึงมีภูมิคุ้มกันและมีภูมิต้านทานในชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย บาคาร่าออนไลน์

Facebook
Twitter