5 Self ที่ควรปลูกฝังให้กับลูก เป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ปลูกฝัง 5 self ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนก็ตามแน่นอนว่าจะต้องอยากเห็นลูกเติบโตอย่างมีความสุข และฉลาดเรียนรู้ไว เป็นเด็กน้อยที่ประสบความสำเร็จสามารถดูแล ช่วยเหลือตัวเองได้ และสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณพ่อคุณแม่เอง ถ้าหากปลูกฝังปลูกฝัง 5 self ซึ่งถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่เด็กๆควรมี ก็จะช่วยส่งเสริมให้ลูกโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตได้อย่างแน่นอน ดังนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมเคล็ดลับพัฒนาทักษะสมองของลูกมาฝากกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อยากเห็นรูปเติบโตสมวัย การนำไปปรับประยุกต์ใช้กันได้ จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลย

1. Self Awareness

1. Self Awareness

การรู้จักตัวเอง ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุด สอนให้ลูกตระหนักถึงเรื่องราวต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างชัดเจน เข้าใจสภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี รู้จักตัวเองว่าอยู่กับใคร ที่บ้านมีสาชิกกี่คน มีพ่อแม่เป็นใคร การรู้จักตัวเองได้เป็นอย่างดีนั้นจะช่วยทำให้เด็กๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ทักษะนี้สามารถฝึกได้ โดยให้คุณพ่อคุณส่งเสริมให้ลูกตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าชอบสิ่งใดเป็นพิเศษ ได้ทำอะไรแล้วรู้สึกดี หรืออาจจะส่งเสริมให้ลูกเขียนไดอารี่ บันทึกความสุขของตัวเอง สิ่งใดที่มีผลต่อความสุขของลูก หรือหากได้ทำอะไรแล้วรู้สึกมีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติม กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ลูกรู้จักตัวเองเป็นอย่างดี

2. Self Recognition

2. Self Recognition

การรู้จักพฤติกรรมของตัวเอง ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้ลูกรู้จักพฤติกรรมของตัวเอง  ว่าการกระทำในลักษณะใด จะส่งผลให้เกิดสิ่งดีหรือสิ่งร้ายตามมา สอนให้ลูกรู้จักข้อกำหนด และกฏระเบียบในสังคม เพื่อปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงตระหนักรู้ตัวตนของตัวเองว่ามีความเหมือน หรือ แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

3. Self  Concept

3. Self  Concept

ชัดเจนในตัวเอง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในสังคมนั้นเด็กจะต้องพบเจอกับความหลากหลาย ซึ่งแน่นอนว่าเขาจะต้องพบเจอกับความแตกต่างกับเพื่อนอย่างแน่นอน แต่การปลูกฝัง Self  Concept  ให้กับลูก จะทำให้เขาชัดเจนในตัวเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น รูปร่างหน้าตา ลักษณะนิสัย หรือ ความสามารถ ฯ ทุกคนล้วนมีความแตกต่าง และมีความโดดเด่นเป็นของตัวเอง โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครๆ ชัดเจนในตัวตนของตัวเอง จะทำให้ลูกมีความมั่นใจ และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. Self Esteem 

4. Self Esteem 

คือความภูมิใจในตัวเอง เป็นทักษะที่สำคัญมากอีกทักษะหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ความรู้สึกดีที่มีต่อตัวเอง เคารพและยอมรับตัวเองว่ามีความสามารถพอ เป็นการนับถือและเชื่อมั่นในตัวเอง การฝึกให้ลูกมีเซลล์เอสตรีมน้ำนอกจากจะเคารพตัวเองแล้วต้องเคารพผู้อื่นด้วย จะทำให้เด็กใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เทคนิคการปลูกฝังให้ลูกมี  Self Esteem เป็นเกราะภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง เริ่มต้นจากตัวคุณพ่อคุณแม่เอง ชวนให้ลูกได้เรียนรู้และยอมรับข้อดีข้อด้อยในตัวเอง โดยที่คุณจะต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ลูกอยู่เสมอ ช่วยสนับสนุนในสิ่งที่ลูกชอบ ชมเชยบ่อยๆเมื่อลูกทำดี และ ที่สำคัญจะต้องหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่น ทำให้เขามี Self Esteem ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว

5. Self Worth

5. Self Worth

รู้คุณค่าของตัวเอง ส่งเสริมให้ลูกรู้ว่าเราทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง ถึงแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างจากคนอื่นแต่เราก็มีความโดดเด่นเป็นของตัวเอง เมื่อจิตใจแข็งแกร่ง สิ่งรบกวนหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกจะไม่สามารถมากระบทจิตใจของลูกได้ ถึงแม้จะโดนเพื่อนล้อ หรือโดนใครตำหนิมา ลูกก็จะไม่หวั่นไหวต่อคำพูดเหล่านั้น ทักษะเหล่านี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝังได้ด้วยการให้เวลาคุณภาพกับลูก ให้ความรัก ให้ความสนใจ สอนให้ช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อสร้างความมั่นใจ สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เขารู้คุณค่าของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ ปลูกฝัง 5 self  ให้กับลูก ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูกตั้งแต่ยังเด็ก ทำให้เขาค่อยๆเรียนรู้ ค่อยๆเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เรียนรู้เข้าใจตัวเอง และผู้อื่นอย่างดี เข้าใจในความแตกต่าง และความหลากหลายของสังคม เพื่อให้เขาปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทักษะพื้นฐานเหล่านี้มีประโยชน์ตั้งแต่เด็กในวัยอนุบาล และสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ วัยทำงานเลยทีเดียว จะยิ่งช่วยให้สังคมน่าอยู่และเป็นสังคมที่มีคุณภาพมากขึ้นทันที

Facebook
Twitter