5 เคล็ดลับ สอนลูกให้เป็นเด็กมีมารยาท รู้จักกาลเทศะ ทำตัวน่ารักและเหมาะสมมากขึ้น

สอนลูกให้มีมารยาท เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะยังเป็นเด็กอยู่ แต่เรื่องมารยาทก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญ ช่วยให้ลูกเป็นที่รักที่เอ็นดูของผู้ใหญ่ และเพื่อนๆได้ด้วย การรู้จักมารยาทจะทำให้ลูกอยู่ในทุกๆสังคมได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งเด็กเล็กจะมีการเรียนรู้จากบุคคลใกล้ชิด เช่น คุณพ่อ คุณแม่ ดังนั้นอยากให้ลูกเติบโตมาเป็นแบบไหน ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ผสมผสานกับการปลูกฝังมักษะมารยาทพื้นฐานให้กับลูกด้วย สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆหล่อหลอมให้ลูกเติบโตมาเป็นเด็กที่น่ารัก มีมารยาท รู้จักกาลเทศะมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงได้รวบรวมเคล็ดลับที่จะฝึกฝานให้ลูกเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายมากขึ้น จะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย

1. ให้รู้จักขอบคุณและขอโทษเป็น

1. ให้รู้จักขอบคุณและขอโทษเป็น

เด็กที่มือไม้อ่อนมักจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ การปลูกฝังให้ลูกรู้จักขอบคุณเมื่อเป็นผู้รับ ถือเป็นมารยาทพื้นฐานที่ควรจะมี ควรฝึกให้พูจนเคยชินจนติดปาก โดยให้คุณพ่อคุณแม่นั้นปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ไม่ว่าจะรับของจากผู้อื่น หรือมีคนชมก็ให้ขอบคุณ เมื่อทำผิดพลาด ก็ต้องรับผิดชอบและกล่าวคำขอโทษให้เป็น หากปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กจะทำให้ลูกติดเป็นนิสัยจนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีมารยาทดีและอยู่ในสังคมได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

2. สอนให้ลูกมีวินัยและตรงต่อเวลา 

2. สอนให้ลูกมีวินัยและตรงต่อเวลา 

ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานและเป็นทักษะสำคัญของเราทุกคนที่ควรจะมีเลย บริจาคงานวิจัยพบว่าในเด็กช่วงอายุ 5-10 ปีถ้าหากฝึกฝนหรือทำกิจวัตรสิ่งใดเป็นประจำก็จะมีแนวโน้มว่าทำอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงชีวิตที่เป็นวัยรุ่น ซึ่งถ้าหากเราปลูกฝังให้ลูกเป็นเด็กมีระเบียบ วินัยตั้งแต่ยังเล็กก็จะช่วยควบคุมตนเองในอนาคตได้ดีมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะทำให้ลูกรู้จักกาลเทศะและเข้าใจความหมายเหล่านี้ได้เร็วมากขึ้น โดยคุณพ่อคุณแม่อาจจะฝึกจากกิจวัตรประจำวันของลูกเช่นหลังทานข้าวเสร็จให้เก็บจานหรือล้างให้สะอาด หลังจากตื่นนอนแล้วพับผ้าห่มให้เรียบร้อย หรือรวมไปถึงการแปรงฟันก่อนนอนเป็นประจำทุกวัน ก็จะช่วยฝึกให้ลูกมีวินัยที่ดีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

3. ฝึกให้ลูกรู้จักอดทนและรอคอย

3. ฝึกให้ลูกรู้จักอดทนและรอคอย

ซึ่งแน่นอนว่าในสถานการณ์นอกบ้านไม่มีสิ่งใดที่รู้จักได้ดั่งใจทุกเรื่อง ดังนั้นลูกจะต้องฝึกควบคุมตัวเองจากการรอคอยให้เป็น ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ว่าในเด็กนั้นจะมีความอดทนรอคอยได้น้อยกว่าผู้ใหญ่โดยเฉพาะในเด็ก 3-5 ปี จะรอคอยได้นานที่สุดอยู่ที่ 12 – 15 นาทีเท่านั้น แต่เมื่อโตขึ้นลูกจะค่อยๆเรียนรู้และปรับตัวสามารถรอคอยได้นานมากขึ้น ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ปกครองสามารถฝึกฝนให้ลูกรอคอยให้เป็นตั้งแต่เด็กได้เลย โดยอาจจะฝึกจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น รู้จักต่อคิวจ่ายเงินเพื่อซื้อของเล่น รอคิวหาหมอ รอคิวซื้ออาหาร สถานการณ์เหล่านี้จะช่วยให้ลูกเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงจะทำให้ลูกมีความอดทนอดกลั้นและมีมารยาททางสังคมรู้จักกาลเทศะมากขึ้นอีกด้วย

4. สอนให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเองให้ได้

4. สอนให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเองให้ได้

3 ข้อห้ามที่ผู้ปกครองควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่ยังเด็ก คือ ห้ามทำร้ายตัวเอง ห้ามทำร้ายผู้อื่น และห้ามทำลายข้าวของ เป็นมารยาทพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะมี ซึ่งบทเรียนนี้ถือว่าท้าทายสำหรับผู้ปกครองอย่างมาก โดยคุณพ่อคุณแม่อาจจะค่อยๆปลูกฝังลูก จากนิทานก่อนนอน หรือจากสถานการณ์ในปัจจุบันก็ได้ รวมไปถึงต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก โดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีความอดทนไม่ระเบิดอารมณ์ หรือไม่โมโหง่าย รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างแยบยล จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้และซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นกลายเป็นเด็กที่สามารถควบคุมอารมณ์ และสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

5. มีมิตรภาพที่ดีต่อผู้อื่น

5. มีมิตรภาพที่ดีต่อผู้อื่น

เป็นเด็กที่รู้จักแบ่งปัน ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดร่วมกับผู้อื่นก็ตามควรที่จะมีน้ำใจ หรือมีความร่วมมือสามัคคีกันไม่อิจฉาริษยาเพื่อนๆ รู้จักเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถของตัวเองได้ ไม่เห็นแก่ตัวในระหว่างที่ทำกิจกรรมร่วมกัน การแบ่งปันหรือการมีมิตรภาพที่ดีแบบนี้ต่อผู้อื่นจะทำให้ลูกนั้นเป็นเด็กที่น่ารัก เป็นที่รักของเพื่อนๆ ทักษะเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งจะทำให้ลูกอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเคล็ดลับการ สอนลูกให้มีมารยาท ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าการใส่ใจทักษะพื้นฐานเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับเด็กในอนาคตอย่างมาก ถึงแม้ว่าพวกเขายังเป็นเด็กอยู่นั้นแต่การปลูกฝังมารยาททางสังคมตั้งแต่ยังเล็ก จะช่วยให้เขารู้จักปรับตัว ค่อยๆซึมซับเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพ  การมีสัมมาคารวะรู้จักกาลเทศะในสถานที่ต่างๆ จะช่วยให้ลูกนั้นอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นที่รักที่เอ็นดูของผู้พบเห็น ทำให้ลูกมีความมั่นใจเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยนั่นเอง สำหรับเด็กบ้านไหนที่กำลังอยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโต ทักษะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะช่วยให้ลูกเป็นเด็กที่มีมารยาทและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

Facebook
Twitter