5 วิธีสอนลูกให้รู้จักกาลเทศะ พร้อมมารยาทในการอยู่ร่วมกับสังคม !

5 วิธีสอนลูกให้รู้จักกาลเทศะ พร้อมมารยาทในการอยู่ร่วมกับสังคม !

   คนเป็นพ่อเป็นแม่นอกจากจะมีความดีใจ ที่ลูกเป็นเด็กดี แข็งแรง ฉลาด มีสติปัญญาที่ครบถ้วนแล้ว แต่สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการปลูกฝังลูกก็คือ เรื่องกาลเทศะ วันนี้จะมาบอก 5 วิธีสอนลูกให้รู้จักกาลเทศะพร้อมมารยาทในการอยู่ร่วมกับสังคม มีอะไรบ้าง อย่ารอช้ามาดูกันเลย

1. สอนให้ลูกรู้จักยกมือไหว้

1. สอนให้ลูกรู้จักยกมือไหว้

คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกรู้จัก เด็ก และ ผู้ใหญ่ เด็กควรยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก่อนเสมอ หากต้องกล่าวคำทักทายสวัสดีครับ หรือสวัสดีค่ะ ก็ควรใช้วาจาที่นอบน้อมพร้อมทั้งกิริยาที่สุภาพ การไปลามาไหว้คือการมีสัมมาคารวะที่เด็กทุกคนควรมี โดยคุณพ่อคุณแม่ ฝึกสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ลูกได้เริ่มตั้งแต่ที่บ้าน 

2. ขออนุญาตให้เป็นนิสัย

2. ขออนุญาตให้เป็นนิสัย

ก่อนที่จะต้องหยิบจับอะไรก็ตามที่เป็นของของผู้อื่นนั้น คนทุกคนควรขออนุญาตเจ้าของเสียก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งเด็กก็ไม่ทราบว่าควรทำอย่างไร ดังนั้นพ่อแม่ควรปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้ลูก ว่าต้องขออนุญาตเจ้าของเสียก่อน ห้ามถือวิสาสะหยิบของๆ คนอื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต หรือแม้แต่ของใช้ส่วนตัวของพ่อแม่ ก็ควรฝึกให้ลูกรู้จักขออนุญาต การสอนเขาในเรื่องนี่จะทำให้เขาเข้าใจ และมีนิสัยไม่ถือวิสาสะติดตัวไปจนโต 

3. การรู้ว่าอะไรเหมาะสมและไม่เหมาะสม

3. การรู้ว่าอะไรเหมาะสมและไม่เหมาะสม 

การเป็นเด็กที่รู้จักกาลเทศะนับเป็นเสน่ห์ของเด็กคนนั้นๆ แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่ต้องผ่านการถูกอบรมจากครอบครัวมาแล้วทั้งสิ้น คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสอนลูกให้รู้จักความเหมาะสม และความไม่เหมาะสม ในเรื่องที่สมควรทำและไม่สมควรทำ ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่ผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่ เด็กไม่ควรพูดสอดแทรกเข้ามากลางวงของผู้ใหญ่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ ควรสอนลูก 

4. รู้จักขอโทษและยอมรับผิด

4. รู้จักขอโทษและยอมรับผิด 

เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกได้ทำผิด ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ พวกเขาควรถูกฝึกให้รู้จักกล่าวคำว่าขอโทษ สิ่งเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นได้จากคุณพ่อคุณแม่ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณพ่อคุณแม่เผลอพูดจาไม่ดีกับลูก เผลอพูดจาใช้อารมณ์กับลูก คุณก็สามารถกล่าวขอโทษลูกได้เช่นกัน นั่นถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก จะทำให้ลูกจะกล้าทำตาม

5. มีมิตรภาพที่ดีต่อผู้อื่น

5. มีมิตรภาพที่ดีต่อผู้อื่น

เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆ กับผู้อื่น สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนก็คือ การมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น สอนให้เขามีน้ำใจ การร่วมแรงร่วมมือสามัคคีกันต่อกัน ไม่อิจฉาริษยาเพื่อน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ฝึกให้ลูกรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ในยามที่มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ก็ต้องช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว 

 5 วิธีสอนลูกให้รู้จักกาลเทศะ พร้อมมารยาทในการอยู่ร่วมกับสังคม ! 02

อย่างไรก็ตาม การใส่ใจลูก การอบรมบ่มนิสัยของลูกเริ่มได้ตั้งแต่อยู่ในบ้าน หากคุณอยากให้ลูกเป็นเด็กดีมีกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ อยู่ร่วมกับสังคมได้ดี มีคนรักในทุกๆ ที่ คุณก็ต้องหมั่นและใส่ใจลูกให้มากพอ และอบรมสั่งสอนเขาให้ดีพอ 

หวังว่าคุณคงถูกใจกับบทความ 5 วิธีสอนลูกให้รู้จักกาลเทศะ พร้อมมารยาทในการอยู่ร่วมกับสังคม ! อันนี้

เครดิตภาพ : google.com, Pinterest.com

Facebook
Twitter