5 คุณประโยชน์ เมื่อคุณพ่อใช้เวลาร่วมกับลูกสาว ช่วยส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างก้าวกระโดด

สาเหตุที่คุณพ่อควรใช้เวลาร่วมกันกับลูกสาว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ชายส่วนใหญ่แล้วอยากจะมีลูกชายเพื่อไว้เป็นตัวแทนความเข้มแข็ง ดูแลสืบทอดกิจการ และช่วยดูแลครอบครัวได้ในภายภาคหน้า แต่จากงานวิจัย คุณพ่อที่มีลูกสาวจะช่วยสร้างความอ่อนโยน ให้คุณมีอายุยืนมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าหากคุณใช้เวลาร่วมกันกับลูกสาวมากยิ่งขึ้นจะช่วยส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านจิตใจรวมถึงด้านวิชาการและความสำเร็จในอนาคตของลูกได้อย่างชัดเจน วันนี้เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาที่คุณพ่อใช้กับลูกสาวมากขึ้นมีผลต่อพัฒนาการและส่งเสริมให้ลูกประสบความสำเร็จทางด้านใดบ้างนั้นไปติดตามกันเลย

1. ช่วยถ่ายทอดความแข็งแกร่งให้กับลูก

1. ช่วยถ่ายทอดความแข็งแกร่งให้กับลูก

คุณทราบหรือไม่ว่าทัศนคติและพฤติกรรมของคุณพ่อนั้นจะช่วยหล่อหลอมให้ลูกสาวมีความแข็งแกร่งกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้มากยิ่งขึ้น มีความกล้าหาญเพราะคุณพ่อนั้นชอบมองหากิจกรรมใหม่ๆให้ลูกได้ทดลองทำเสริมความสามารถอยู่เสมอ จึงทำให้ลูกเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมายหลากหลายรูปแบบจนทำให้เขาเกิดความแข็งแกร่ง ซึ่งการที่มีคุณพ่อคอยให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆจะช่วยให้ลูกสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและสามารถเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ได้เรียนรู้และเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูก

2. ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูก

เป็นธรรมดาของเด็กผู้หญิงที่จะมีความกลัวต่อสิ่งต่างๆรอบตัว จากงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ เดวิส ได้เผยว่าผู้หญิงจะมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยกว่าผู้ชาย แต่ถ้าหากคุณพ่อใช้เวลาร่วมกับลูก จะช่วยปลูกฝังให้ลูกมีความมั่นใจในตนเองสูงมากขึ้น กล้าที่จะเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะการเล่นกีฬาเป็นทีมจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว จากงานวิจัยเผยว่าเด็กผู้หญิงที่เล่นกีฬาเป็นทีมหรือกีฬาที่มีเด็กผู้ชายเล่นด้วยนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจและสร้างความเป็นผู้นำในตัวลูกได้ดี

3. ช่วยเสริมพัฒนาการด้านวิชาการของลูกได้เป็นอย่างดี

3. ช่วยเสริมพัฒนาการด้านวิชาการของลูกได้เป็นอย่างดี

จากการสำรวจทางด้านจิตวิทยาแล้วพบว่าเด็กผู้หญิงที่มีคุณพ่อคอยสนับสนุนทางด้านวิชาการนั้นจะมีผลการเรียนที่ดีส่วนใหญ่ในอนาคตจะประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว แต่หลายครอบครัวจะมีข้อจำกัดคือคุณพ่อส่วนใหญ่จะทำงานหาเงินจึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกแนะนำว่าให้คุณหาเวลาในช่วงตอนเย็น ชวนลูกอ่านหนังสือ หรือช่วยสอนการบ้านลูก จะช่วยกระตุ้นให้ลูกมีทักษะทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

4. คุณพ่อช่วยปรับทัศนคติของลูกได้ดี

4. คุณพ่อช่วยปรับทัศนคติของลูกได้ดี

โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กผู้หญิงมักจะมีความกังวลในเรื่องของคำพูดผู้อื่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องหน้าตาแล้วรูปร่างของตนเอง ซึ่งคุณทราบหรือไม่ว่าคุณพ่อนั้นมีอิทธิพลต่อทัศนคติทางความคิดของลูกสาวเป็นอย่างมาก  เนื่องจากคุณพ่อนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของเพศตรงข้ามที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกมากที่สุด คำพูดและ ทัศนคติของคุณพ่อนั้นจะช่วยให้ลูกมองลูกในแง่บวกมากยิ่งขึ้น ไม่เก็บคำพูดของคนอื่นมาทำให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่า มีทัศนคติที่ดีต่อรูปลักษณ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญการสอนให้ลูกให้เกียรติผู้อื่นจะทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุข

5. คุณพ่อเป็นต้นแบบของความสัมพันธ์ในอนาคตของลูก

5. คุณพ่อเป็นต้นแบบของความสัมพันธ์ในอนาคตของลูก

วัยรุ่นนั้นถือเป็นอีกหนึ่งช่วงวัยสำคัญของลูกเราเลย โดยที่คุณพ่อนั้นมีส่วนอย่างมากที่จะช่วยกำหนดความสัมพันธ์ในอนาคตของลูก การเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นเป็นประจำทุกวัน การให้เกียรติซึ่งกันและ ความรักความอบอุ่น รวมไปถึงการดูแลใจใส่ครอบครัวเป็นอย่างดีจะช่วยส่งเสริมให้ลูกนั้นเลือกคบเพื่อนที่ดีในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ สาเหตุที่คุณพ่อควรใช้เวลาร่วมกันกับลูกสาว ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าคุณพ่อนั้นมีอิทธิพลต่อทัศนคติและความคิดของลูกเป็นอย่างมาก คุณพ่อเป็นเพศตรงข้ามที่อยู่ใกล้แล้วสนิทกับลูกมากที่สุดถ้าหากคุณใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากพอจะทำให้ลูกค่อยๆซึมซับความแข็งแกร่งและความกล้าหาญจากคุณ ไปสร้างความมั่นใจและช่วยพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการของลูกได้อย่างก้าวกระโดด และที่สำคัญการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกนั้นจะช่วยให้ลูกเลือกคบเพื่อนที่ดีในอนาคตได้อีกด้วย สำหรับคุณพ่อท่านไหนที่มีงานประจำทำอย่าลืมที่จะหาเวลาว่างอยู่ร่วมกันกับลูกสาวในทุกๆวันเชื่อว่าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวและช่วยให้ลูกเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและฉลาดสมวัยอย่างแน่นอน

Facebook
Twitter