4 วิธีรับมือกับปัญหา ลูกไม่ตั้งใจเรียน แก้ไขอย่างไรไม่ให้เกิดการต่อต้าน มาดูกัน

วิธีรับมือกับปัญหาลูกไม่ตั้งใจเรียน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พ่อแม่มีความกังวลใจมากเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคนและถ้าหากเกิดขึ้นกับลูกของคุณ ให้คุณตั้งสติและยึดลูกเป็นศูนย์กลาง พยายามหาสาเหตุและเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าเด็กในช่วงวัยกำลังซนนี้ การให้เขานั่งอยู่ในห้องเรียนเฉยๆ อาจทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่าย ไม่ตั้งใจเรียนและไม่ชอบการเรียนหนังสือมากขึ้น นี่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ควรปล่อยปละละเลย ต้องแก้ไขอย่างทันท่วงทีแต่จะต้องมีจิตวิทยาในการพูด วันนี้เราจึงรวบรวมวิธีรับมือกับปัญหาลูกไม่ตั้งใจเรียนมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน จะมีวิธีใดบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย

4 วิธีรับมือกับปัญหา ลูกไม่ตั้งใจเรียน แก้ไขอย่างไรไม่ให้เกิดการต่อต้าน มาดูกัน1

ไม่ยึดติด

ก่อนอื่นเลยให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน ซึ่งในปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มักจะซีเรียสกับเรื่องเรียนเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดปัญหาลูกไม่ตั้งใจเรียน อาจทำให้คุณไปกดดันลูก ซึ่งลูกจะเกิดการต่อต้านมากขึ้น ดังนั้นให้คุณปรับมายเซ็ตใหม่ ว่าความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน คุณสามารถเสริมความรู้และทักษะการใช้ชีวิตจากนอกห้องเรียนให้กับลูกได้ 

โดยให้พยายามปลูกฝังและอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าความรู้ในห้องเรียนนั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร เนื้อหาและบทเรียนที่ได้จากในห้องเรียนนั้นสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง เมื่อลูกได้สัมผัสถึงจะมีความตระหนักและกลับมาตั้งใจเรียนหนังสือมากยิ่งขึ้น โดยคุณอาจจะเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้กับลูก จากการซื้อของเล่น และบอกกับลูกว่าถ้าหากลูกตั้งใจเรียนในห้องเรียน ลูกจะสามารถคิดคำนวณเงินได้อย่างรวดเร็ว และอาจจะมีเงินเหลือไปซื้อของเล่นชิ้นใหม่เพิ่มได้ด้วย เป็นต้น

4 วิธีรับมือกับปัญหา ลูกไม่ตั้งใจเรียน แก้ไขอย่างไรไม่ให้เกิดการต่อต้าน มาดูกัน2

ช่วยลูกค้นหาความถนัดในการเรียนรู้ 

เด็กๆหลายคนที่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือในห้องเรียนอาจมาจากรูปแบบการเรียนนั้นไม่เหมาะสมกับตัวเด็ก จนอาจทำให้เกิดความเบื่อหน่าย และไม่มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ ดังนั้นแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของลูก ว่าลูกสามารถเรียนรู้ได้ดีจากทักษะใดเช่น เรียนรู้ได้ดีจากการดู การฟังเสียง การอ่านและการเขียน หรือการลงมือทำเป็นต้น ทักษะเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียนได้มากยิ่งขึ้น เมื่อคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าลูกสามารถทำได้ดีจากทักษะใด ก็ให้ส่งเสริมและสนับสนุนลูก จะช่วยให้เขาสนุกและจดจำเนื้อหาในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

4 วิธีรับมือกับปัญหา ลูกไม่ตั้งใจเรียน แก้ไขอย่างไรไม่ให้เกิดการต่อต้าน มาดูกัน3

พยายามเรียนไปพร้อมลูก

ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของลูกจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เขากระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น โดยจะสังเกตได้จากพฤติกรรมการเล่นของลูกถ้าหากมีคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมด้วยจะทำให้เขารู้สึกสนุกกว่าเดิมหลายเท่า การเรียนรู้ก็เช่นกันถ้าหากคุณชวนลูกหาความรู้จากนอกห้องเรียน เช่น เรียนรู้ผ่านทางการดูสารคดีด้วยกัน เรียนรู้ภาษาผ่านการดูการ์ตูน จะช่วยกระตุ้นและให้ลูกตลับถึงความสำคัญในการเรียนได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

4 วิธีรับมือกับปัญหา ลูกไม่ตั้งใจเรียน แก้ไขอย่างไรไม่ให้เกิดการต่อต้าน มาดูกัน4

สอนให้ลูกมีทักษะการทำงานเป็นทีม

ซึ่งทักษะนี้มีความสำคัญมากในปัจจุบัน บางครั้งสาเหตุที่ลูกไม่ตั้งใจเรียนอาจเป็นเพราะทางโรงเรียนมีกิจกรรมให้เข้าร่วมกับเพื่อนๆ มากกว่าการทำงานเดียว แต่ลูกไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้เขาเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ตั้งใจเรียนในที่สุด หากคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังทักษะที่สำคัญนี้ให้กับลูกจะทำให้เขาอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายยิ่งขึ้น จะทำให้เขารู้สึกสนุกกับกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน หรือส่งเสริมให้เขามีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจนทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาสนุกกับการเรียนในห้องมากยิ่งขึ้นแน่นอน

เป็นอย่างไรกันบ้าง วิธีรับมือกับปัญหาลูกไม่ตั้งใจเรียน ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ จะเห็นได้ว่า การที่ลูกไม่ตั้งใจเรียนนี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือยอมรับและเข้าใจ รวมถึงพยายามปลูกฝังให้ลูกได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ในห้องเรียนให้มากขึ้น ด้วยการสอดแทรกความรู้หรือทักษะจากนอกห้องเรียน ซึ่งจะสามารถช่วยเปลี่ยนจิตใจให้ลูกกลับมาตั้งใจเรียนได้มากกว่าการบังคับ จนเขาอาจเกิดการต่อต้านขึ้นได้นั่นเอง สำหรับบ้านไหนที่กำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่นั้น เคล็ดลับดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ที่จะช่วยให้ลูกกลับมาตั้งใจเรียนได้มากขึ้นกว่าเดิม babyplaypark

สล็อตออนไลน์

Facebook
Twitter