5 เคล็ดลับ ฝึกลูกเป็นนักคิดได้ง่ายๆ จากกิจกรรมใกล้ตัว

ฝึกลูกเป็นนักคิด

ฝึกลูกเป็นนักคิด อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการปล่อยให้ลูกเล่นอย่างอิสระนั้น จะช่วยให้สมองของลูกนั้นพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เพราะเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ การเล่นจะช่วยเสริมพัฒนาการของลูกได้ไปพร้อมๆกับความสนุกสนาน ให้ลูกได้ปลดปล่อยพลังงาน ได้รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีสมวัย ซึ่งการจะฝึกให้ลูกเป็นนักคิดได้นั้น สามารถฝึกผ่านกิจกรรมต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่สรรสร้างให้ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน วันนี้เราจึงได้รวบรวมกิจกรรมที่จะมาช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ให้ลูกได้อย่างง่ายดาย จะมีกิจกรรมใดที่จะพัฒนาสมองของลูกได้บ้างนั้นไปติดตามกันเลย 1. ทำงานบ้านเสริมสร้างพัฒนาการ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เป็นนักจิตตแพทย์และนักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ให้คำแนะนำว่าเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไปควรฝึกให้ทำงานบ้าน นอกจากจะช่วยให้เด็กนั้นมีวินัยมากขึ้นแล้วยังช่วยให้สมองนั้นพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ฝึกให้ลูกเป็นนักคิด สามารถจัดสรรเวลา พัฒนาทักษะทางสมองได้ดีกว่าการทำการบ้านอย่างมากมาย ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใกล้ตัวที่คุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝังให้ลูกได้ตั้งแต่ยังเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเก็บของเล่น เก็บเสื้อผ้า รดน้ำต้นไม้ รวมถึงการฝึกกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกให้ลูกเป็นนักคิดได้อย่างง่ายดาย 2. กิจกรรมปลูกต้นไม้ ชวนเป็นนักสืบ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทุกบ้านสามารถทำตามได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถเพิ่มความท้าทายหรือเพิ่มความสนุกสนานให้ลูกๆได้ด้วยการเรียนรู้ จับรอบตัวชวนเป็นนักสืบ ฝึกให้ลูกเป็นนักคิดได้ไปในตัว เด็กจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ฝึกสมองส่วนหน้าหรือพัฒนา EF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกจะสามารถคิดวางแผนและลงมือทำจนประสบความสำเร็จ มีความคิดที่ยืดหยุ่น สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง  ถ้าหากฝึกทำจนเป็นกิจวัตร สามารถช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบให้ลูกได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถชวนลูกเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นนักสืบรู้จัก ความสมดุลของธรรมชาติผ่านกิจกรรมสนุกๆนี้ได้อีกด้วย  3. เล่นกองดินกองทรายสัมผัสธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์แนะนำเพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง EF […]