5 Self ที่ควรปลูกฝังให้กับลูก เป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

5 Self

ปลูกฝัง 5 self ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนก็ตามแน่นอนว่าจะต้องอยากเห็นลูกเติบโตอย่างมีความสุข และฉลาดเรียนรู้ไว เป็นเด็กน้อยที่ประสบความสำเร็จสามารถดูแล ช่วยเหลือตัวเองได้ และสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณพ่อคุณแม่เอง ถ้าหากปลูกฝังปลูกฝัง 5 self ซึ่งถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่เด็กๆควรมี ก็จะช่วยส่งเสริมให้ลูกโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตได้อย่างแน่นอน ดังนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมเคล็ดลับพัฒนาทักษะสมองของลูกมาฝากกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อยากเห็นรูปเติบโตสมวัย การนำไปปรับประยุกต์ใช้กันได้ จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลย 1. Self Awareness การรู้จักตัวเอง ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุด สอนให้ลูกตระหนักถึงเรื่องราวต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างชัดเจน เข้าใจสภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี รู้จักตัวเองว่าอยู่กับใคร ที่บ้านมีสาชิกกี่คน มีพ่อแม่เป็นใคร การรู้จักตัวเองได้เป็นอย่างดีนั้นจะช่วยทำให้เด็กๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ทักษะนี้สามารถฝึกได้ โดยให้คุณพ่อคุณส่งเสริมให้ลูกตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าชอบสิ่งใดเป็นพิเศษ ได้ทำอะไรแล้วรู้สึกดี หรืออาจจะส่งเสริมให้ลูกเขียนไดอารี่ บันทึกความสุขของตัวเอง สิ่งใดที่มีผลต่อความสุขของลูก หรือหากได้ทำอะไรแล้วรู้สึกมีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติม กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ลูกรู้จักตัวเองเป็นอย่างดี 2. Self Recognition การรู้จักพฤติกรรมของตัวเอง ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้ลูกรู้จักพฤติกรรมของตัวเอง  ว่าการกระทำในลักษณะใด จะส่งผลให้เกิดสิ่งดีหรือสิ่งร้ายตามมา สอนให้ลูกรู้จักข้อกำหนด และกฏระเบียบในสังคม เพื่อปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงตระหนักรู้ตัวตนของตัวเองว่ามีความเหมือน หรือ แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง 3. Self  Concept […]