6 ทักษะชีวิต ที่ควรปลูกฝังลูกก่อนเข้าโรงเรียน ช่วยให้ลูกอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การเรียนรู้

ปลูกฝังทักษะชีวิตให้กับลูก ถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ท้าทายของคุณพ่อคุณแม่เลย โดยเฉพาะเด็กที่กำลังจะเข้าเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวแรกของลูกที่จะต้องเผชิญกับโลกกว้างมากขึ้น ได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ เจอกับเพื่อนใหม่ที่นิสัยแตกต่างกัน หรือเด็กบางคนอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง ดังนั้น ทักษะชีวิตเหล่านี้จะช่วยให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าคิด กล้าแสดงออก  รู้จักวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง จึงจะช่วยให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเอง จะมีทักษะใดที่สำคัญบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย 1. ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด ซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละวันเรามีโอกาสที่จะพบกับปัญหาต่างๆนานามากมาย เด็กๆก็เช่นกัน ดังนั้น ทักษะนี้ถือว่าจำเป็นและมีประโยชน์อย่างมาก ถ้าหากลูกสามารถมองปัญหาที่อยู่ตรงหน้าออกว่าควรมีวิธีแก้ไขอย่างไร เขาจะกล้าตัดสินใจ และผ่านพ้นกับอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ด้วยดี ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้จากการตั้งคำถามที่ดีกับลูก จะช่วยให้เขาฝึกวิเคราะห์และกระตุ้นการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  2. ทักษะการช่วยเหลือหรือพึ่งพาตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญกับทุกช่วงวัย การพึ่งพาตัวเองได้นั้นจะช่วยสร้างความมั่นคง และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยเฉพาะกิจวัตรประจำวัน การอาบน้ำ แปรงฟัน ทานข้าว  ล้างก้น แต่งตัว ใส่เสื้อผ้า ใส่ถุงเท้าได้เอง จะช่วยให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เมื่ออยู่ที่โรงเรียนนั่นเอง นอกจากนี้การฝึกทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆในช่วงวัยอนุบาล จะช่วยฝึกวินัยและช่วยให้เขามีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 3. ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การฝึกเข้าสังคมของเด็กในวัยอนุบาลนั้นก็มีความสำคัญมากเช่นกัน คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกรู้จักแบ่งปัน และฝึกความอดทนรู้จักรอคอย  เพราะเด็กในวัยอนุบาลหน้าที่หลักคือการเล่น การรู้จักแบ่งปันของเล่น กับเพื่อนในวัยเดียวกัน จะช่วยให้ลูกเรียนรู้โลกกว้างได้อย่างมีความสุขมากขึ้น คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้ด้วยการพาลูก ไปในสถานที่ที่มีเด็กในวัยเดียวกัน เล่นด้วยกัน เช่น […]