5 วิธีเลี้ยงลูก ปลูกฝังให้เขามีทัศนคติที่ดี มีความสุข เป็นเด็กอารมณ์ดี ฉลาดสมวัย

การเรียนรู้

วิธีปลูกฝังให้ลูกมีทัศนคติที่ดี อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเลี้ยงลูกนั้นมีหลากหลายวิธีแต่การจะเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพจิตดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มีปัจจัยหลายอย่างมากที่เข้ามามีบทบาทในการอบรมปลูกฝังลักษณะนิสัยและทัศนคติของลูกให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่อยากปลูกฝังให้ลูกมีทัศนคติและนิสัยดี ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกมาฝากกัน จะมีเทคนิคใดบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย 1. เข้าใจธรรมชาติของเด็ก เป็นอันดับแรกเลยที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าหากอยากปลูกฝังให้เขามีทัศนคติที่ดีควรจะต้องเข้าใจลักษณะนิสัยของตัวเองได้เป็นอย่างดี เข้าใจว่าเด็กในช่วงวัยนี้เขาต้องการการดูแลอย่างไร เช่นในวัย 1-3 ขวบ เขาจะชอบที่จะปีนป่าย ชอบใช้พลัง ดังนั้นคุณไม่ควรห้ามไม่ให้เขาทำเพียงเพราะความกลัวของคุณ แต่ในทางกลับกัน ให้คุณเฝ้าระวังและคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดแทน จะทำให้เขาได้เรียนรู้จากพฤติกรรมต่างได้มากเลยทีเดียว หรือในวัยรุ่น เขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองนอน อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย ดังนั้นไม่ต้องบงการชีวิตเขา ปล่อยให้เขาได้มีอิสระบ้าง เป็นต้น 2. สนับสนุนให้เขาเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เมื่อเขาโตขึ้นบ้างแล้ว คุณต้องให้อิสระกับลูกบ้าง ไม่ใช่คอยปกป้องอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่มีวันได้เรียนรู้โลกกว้างและจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เลย ดังนั้นถ้าอยากให้ลูกเติบโตมามีทัศนคติที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คุณต้องคอยส่งเสริมให้เขาดึงความเป็นตัวตนออกมา จะทำให้เขาใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างมีความสุข 3. ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกให้ถูกต้อง โดยธรรมชาติของเด็กแล้ว จะมีความต้องการอยู่ 2 ด้านคือ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ด้านร่างกายคุณจะต้องตอบสนองลูกได้อย่างเต็มที่เช่น ในเรื่องอาหารการกิน หาของกินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พากันออกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ รวมไปถึงทางด้านจิตใจ ให้เวลา […]