เตือนภัย!! ผู้ปกครองต้องระวัง กับภาวะ MIS-C ในเด็ก ที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

การแก้ไข

ภาวะ MIS-C อย่างที่เราทราบข่าวกันในปัจจุบันว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ยังคงคุกคามหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มว่าสามารถติดเชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจะป้องกันได้ยาก สามารถติดได้ตั้งแต่เด็กและเกิดไปจะถึงผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำอยากได้เด็กเล็กและผู้สูงอายุจะไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคนี้ได้อย่างแน่นอน ซึ่งส่วนมากแล้วพบว่าผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 ส่วนใหญ่จะภูมิคุ้มกันตก ร่างกายอ่อนแอขึ้น long covid ที่แสดงหลังติดเชื้อ 2 ถึง 6 สัปดาห์ โดยเฉพาะเด็กเล็กจะต้องเฝ้าระวังภาวะ MIS-C  หรือการอักเสบทั้งร่างกาย ภาวะนี้จะรุนแรงอย่างไรบ้างและติดตามกันเลย 1. ทำความรู้จักกับภาวะ MIS-C ลักษณะโดยทั่วไปของโรคนี้จะค่อนข้างคล้ายกับโรค Kawasaki ซึ่งอาจจะทำให้วินิจฉัยได้ยากมากยิ่งขึ้น ภาวะนี้มีชื่อเต็มว่า Multisystem Inflammatory Syndrome in Children หากอธิบายให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือ อาการอักเสบหลายระบบพร้อมกันในเด็กระดับความรุนแรงคือถ้าหากระบบใดระบบหนึ่งล้มเหลว จะทำให้ร่างกายเริ่มรวนจนถึงขั้นไม่ตอบสนองต่อการรักษา เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากเด็กติดเชื้อโควิด  2. ลักษณะอาการของภาวะ MIS-C เนื่องจากเกิดจากการอักเสบของอวัยวะภายในร่างกายพร้อมๆกัน ที่พบส่วนมากมักพบว่าระบบหัวใจอักเสบ ปอด ตับ ไต ผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ ที่แย่ไปกว่านั้นคือสมองอักเสบ ถ้าหากวินิจฉัยได้ช้าเด็กอาจจะมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้นให้ผู้ปกครองสังเกตอาการของเด็กดังนี้  […]