5 ทักษะสำคัญ ที่จะเป็นเกราะป้องกันให้กับเด็กในยุคโควิด

5 ทักษะสำคัญ ที่จะเป็นเกราะป้องกันให้กับเด็กในยุคโควิด

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้ มีโรคระบาดเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะ Covid-19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยโรคระบาดนี้ส่งผลกระทบทางร่างกายอย่างไรแรงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพจิตใจ เด็กยุคใหม่ที่เกิดในช่วงยุคโควิดนั้นจึงต้องมีความแข็งแกร่ง  แต่ไม่ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเป็นอย่างไรครอบครัวและการเลี้ยงดูจะเป็นรากฐานสำคัญในการหล่อหลอมให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ดังนั้นเด็กในยุคนี้ คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้ความพยายามให้ลูกได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิต จะมีทักษะใดบ้างนั้นไปติดตามกันเลย ทักษะการเอาตัวรอด ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามปกป้องและดูแลเขาดีแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเด็กจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้มีทักษะในการระมัดระวังป้องกันตัวเอง เพื่อที่จะได้เอาตัวรอดจากอันตรายทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรที่จะสอนให้ลูกรู้จักสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว จดจำลักษณะท่าทางของคนแปลกหน้า สังเกตทางเข้า ทางออก  เป็นต้น รู้จักแก้ไขสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี หรือเมื่อเกิดเหตุคับขัน สอนให้ลูกขอความช่วยเหลือให้เป็น ทักษะนี้ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญมาก สอนให้ลูกรักในความสะอาด เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเด็กที่เติบโตมาในช่วงโรคระบาดโควิค จำเป็นอย่างมากที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องปลูกฝังเรื่องของการดูแลสุขอนามัยในชีวิตประจำวันให้ดีเช่น ล้างมือให้บ่อย รู้จักหลีกเลี่ยงจุดสัมผัสที่สกปรก ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และสำคัญอย่างมากให้ลูกรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองไม่ให้มีโอกาสแพร่เชื้อหรือรับเชื้อจากคนอื่น  สอนให้ลูกรู้จักเข้าสังคม ยิ่งในช่วงการเกิดโรคระบาดทำให้เด็กหลายคน ขาดโอกาสที่จะออกไปเรียนรู้สิ่งดีๆนอกบ้าน เด็กในยุคนี้จะเรียนรู้ผ่านทางสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทำให้เขาขาดทักษะในการเข้าสังคม อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัว เข้ากับคนยาก ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอน  โดยเฉพาะการได้พบปะและเข้าสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ทำให้เด็กอาจมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัว ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรส่งเสริมและฝึกให้ลูกมีทักษะในการเข้าสังคมเช่น สอนเรื่องการเคารพกติกา สอนในเรื่องของมารยาทเวลาอยู่กับผู้อื่น รู้จักปฏิเสธให้เป็น  แล้วถ้าหากมีโอกาสก็ควรพาลูกไปเรียนรู้กับสังคมนอกบ้าน จะทำให้เขามีการปรับตัวได้ดีขึ้น สอนให้ลูกรู้จักจัดการเวลา การจัดตารางเวลาจะทำให้เด็กนั้นดำเนินชีวิตได้อย่างมีระเบียบมากยิ่งขึ้น มีจุดมุ่งหมายในแต่ละวัน ควรฝึกให้เป็นนิสัยโดยไม่ต้องเข้มงวดมากนัก แต่ควรให้ลูกจัดการกิจวัตรประจำวันให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด เช่นลูกควรตื่นนอนก่อน 8:00 […]