ภาวะโรคซึมเศร้าในเด็ก  ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยเยียวยาจิตใจให้ดีขึ้นได้

โรคซึมเศร้าในเด็ก  เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนไม่อยากให้เิกดขึ้นกับลูก เพราะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก ภาวะซึมเศร้านี้จะทำให้เด็กมีความรู้สึกหดหู่ ไม่สดใส มองโลกในแง่ร้าย จิตใจบอบบาง ไม่สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่รุนแรงได้ หากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและทำให้เด็กนั้นไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิต จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กให้กลับมาเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุด วันนี้เราจึงรวบรวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในเด็กมาฝากกัน จะมีพฤติกรรม สาเหตุ รวมถึงวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลย

1. ลักษณะของภาวะโรคซึมเศร้าในเด็ก

1. ลักษณะของภาวะโรคซึมเศร้าในเด็ก

คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ง่ายๆด้วยการดูจากภาวะทางอารมณ์ของลูกเป็นหลัก ผู้ป่วยจากมีความรู้สึกเศร้า ไม่สดใส มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายและสิ้นหวังอยู่เสมอ บางรายมีอาการหนักถึงขั้นรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านความคิดและสติปัญญา นำไปสู่ปัญหาในเรื่องของสุขภาพกายและใจในอนาคต 

2. สาเหตุของโรคซึมเศร้าในเด็ก

2. สาเหตุของโรคซึมเศร้าในเด็ก

อาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยประกอบกัน โดยสามารถจำแนกได้เป็นสาเหตุที่มาจากพันธุกรรม จากการศึกษาพบว่าเด็กที่มีพ่อแม่เป็นภาวะซึมเศร้า ส่วนมากจะถ่ายทอดมาสู่เด็กด้วย โดยภาวะซึมเศร้านี้จะพบว่าสารเคมีในสมองนั้นเกิดการหลั่งผิดปกติ ทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจได้ รวมไปถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ การเลี้ยงดูของพ่อแม่ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่อาจจะกระทบกระเทือนติดใจของลูก เช่น การสูญเสียอวัยวะ การเป็นโรคร้ายต่างๆ เป็นต้น

3. จะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าลูกเป็นโรคซึมเศร้า

3. จะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าลูกเป็นโรคซึมเศร้า

แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทำใจได้ยากมาก แต่คุณจะต้องตั้งสติและยอมรับกับภาวะที่ลูกเป็นให้ได้ โดยที่ไม่ทั่วถึงอดีตที่ผ่านมา คุณต้องยึดลูกเป็นศูนย์กลางคอยรับฟังปัญหาต่างๆลูกอย่างเข้าใจ เป็นทุกอย่างให้กบลูก ให้เขารู้สึกสบายใจที่สุดเมื่ออยู่กับเรา โดยคุณสามารถกระตุ้นหรือสนับสนุนให้เขาทำกิจกรรมในแต่ละวันเพื่อลดความซึมเศร้าลง ให้เขามีความสนุกสนานในชีวิตมากยิ่งขึ้น ทานยาอย่างต่อเนื่อง และดูแลสภาพจิตใจและร่างกายของลูกให้แข็งแรงอยู่เสมอ ถ้ามีพ่อแม่คอยสนับสนุน จะช่วยให้เขามีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่ดียิ่งขึ้น

4. การดูแลที่ถูกต้อง

4. การดูแลที่ถูกต้อง

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง คุณจะต้องทำจิตใจให้สงบและทำบรรยากาศภายในบ้านให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกสะท้อนให้ลูกได้เห็นถึงความห่วงใยของเราให้ได้มากที่สุด ให้ลูกได้รับรู้ว่าจะมีเราคอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอ และถ้าหากพบว่าลูกมีอาการซึมเศร้าหนักมากขึ้นให้คุณพ่อคุณแม่พาไปพบจิตแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการฆ่าตัวตาย และที่สำคัญจะต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมของลูกโดยการเก็บของที่อาจเป็นอันตรายไว้ให้ห่าง ซึ่งคุณจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ

5. วิธีการรักษา

5. วิธีการรักษา

ทางการแพทย์และการรักษาโรคซึมเศร้าในเด็กจะสามารถทำได้ 2 แบบขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณา แบบที่ 1 คือการรักษาด้วยยา โดยตัวยานี้จะมีประโยชน์เข้าไปช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น จะทำให้ลูกสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ดีมากขึ้น โดยจะต้องกินต่อเนื่องหลายสัปดาห์จึงจะเห็นผล หลังจากนั้นอาการของลูกจะดีขึ้น และจะต้องกินอย่างต่อเนื่องจนกว่าถ้าจะพิจารณาแล้วว่าให้สามารถหยุดยาได้ และแบบที่ 2 คือการทำจิตบำบัด การรักษาด้วยวิธีนี้จะสามารถช่วยปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของลูกให้มีความคิดเชิงบวกให้มากยิ่งขึ้น จำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอจึงจะเห็นผล

จะเห็นได้ว่าภาวะ โรคซึมเศร้าในเด็ก นั้น เป็นโรคที่มีความหดหู่ทางจิตใจ แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนต้องไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกตัวเอง แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างการเกิดจากกรรมพันธุ์ คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้มแข็งและไม่ต้องเป็นกังวลใจไป เพราะในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์นั้นทันสมัยและก้าวไกลมากยิ่งขึ้น หากรักษาหรือบำบัดอย่างต่อเนื่องก็สามารถช่วยให้อาการดีขึ้นและหายได้ในทีสุด ดังนั้น จำเป็นอย่างมากที่ผู้ปกครองทุกคนจะต้องเฝ้าระวังและให้ความสำคัญต่อสุขภาพจิตของลูกให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะซึมเศร้านี้นั่นเอง

Facebook
Twitter