อยากรู้ไหม อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้าน “ ภาษา ” ของลูก !

  “ ภาษา มีความสำคัญต่อต่อมนุษย์ ” เพราะภาษาคือสื่อกลางในการทำความเข้าใจ ระหว่างคนให้สามารถสื่อสารถึงกันรู้เรื่อง ไม่ว่าจะด้วยท่าทางที่เป็นสัญลักษณ์ การพูด การแสดงออกทางสีหน้า หรือแม้แต่การเขียน ทุกอย่างรวมเอามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร จนรวบรวมมาเป็นภาษาต่างๆ ดังนั้นภาษาจึงเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ของมนุษย์ให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น วันนี้จะมาพูดถึงประเด็นของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพัฒนาการด้านภาษาของลูกน้อย ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่าน ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นคืออะไร ไปดูกันเลย 

อยากรู้ไหม อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้าน “ ภาษา ” ของลูก !

  พัฒนาการด้านสติปัญญา นับเป็นสิ่งสำคัญ อันดับแรกๆ ที่มีผลต่อการต่อพัฒนาการด้านภาษาของลูก คำพูดของเด็กเป็นตัวบ่งชี้เดียวที่ดีที่สุด ที่จะบอกถึงไอคิวของเด็กคนนั้นว่าเป็นอย่างไร หากเด็กพูดเร็วซึ่งหมายความว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่เร็ว แต่ในทางตรงกันข้าม หากเด็กคนไหนพูดช้าซึ่งก็หมายถึงพัฒนาการช้าเช่นเดียวกัน

    ไอคิวที่แตกต่างกัน ทำให้ความสามารถ ในการเข้าใจความหมายของคำต่างๆ แตกต่างกันออกไป เด็กที่พูดเร็วจะสามารถเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่สื่อได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจึงสามารถจดจำสิ่งของ และผู้คนได้เร็ว แม้กระทั่งสามารถพูดทวนคำพูดประโยคของพ่อแม่ได้อย่างถูกต้อง และเร็วกว่าเด็กคนอื่นๆ  เด็กที่มีสติปัญญาดีจะสามารถเรียนรู้คำศัพท์ และสร้างประโยชน์ในระยะยาวได้ เพราะการที่เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์มากมายขึ้น เด็กก็จะเกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาเช่นเดียวกัน การกระตุ้นพัฒนาการของภาษา อย่างเช่น การส่งเสริมเขาด้วยการกอด ชื่นชมเมื่อเขาแสดงถึงพัฒนาการด้านภาษาออกมา 

  สภาพแวดล้อมคือส่วนสำคัญสำหรับพัฒนาการด้านภาษาของลูกอย่างยิ่ง เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะได้รับการกระตุ้น เพื่อให้มีพัฒนาการด้านการพูดที่เร็วขึ้น นักวิจัยได้ทำการสังเกตเด็กกำพร้าจนพบว่า เด็กที่ได้รับอุปถัมภ์จะมีพัฒนาการที่ทางด้านภาษาได้ดีกว่า เด็กที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการกระตุ้นให้พูด อาจเป็นเพราะผู้ดูแลในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า มักจะพูดน้อย เด็กจึงไม่ค่อยมีการถูกกระตุ้นให้พูด การมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษาและมีสติปัญญาที่ล่าช้า 

  จากการศึกษาของ เออร์วิน ศาสตราจารย์วิชาจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบว่า เมื่อเพิ่มการกระตุ้นให้เด็กมีภูมิหลัง มาจากชนชั้นล่าง หากทำให้เด็กมีความสนใจด้านภาษามากขึ้น ก็จะสามารถทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านการคิดที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน จึงสรุปได้ว่า หากเด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีการถูกกระตุ้นด้านการพูด การได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่มากขึ้น จะสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่าเด็กจะมีภูมิหลังอย่างไรก็ตาม

  สุขภาพร่างกายของเด็กก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก การเจ็บป่วยรุนแรง สุขภาพไม่แข็งแรง นับเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการด้านการพูดของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองปีแรกของชีวิต หากได้รับความเจ็บป่วย เด็กจะถูกแยกออกจากคน ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ที่จะพูดได้ จะมีสิ่งทำให้เด็กขาดความมั่นใจในตนเองได้ และการป่วยบ่อยนั้นทำให้เด็กไม่เกิดความกระตือรือร้น ที่จะสื่อสารกับคนอื่น รวมทั้งเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน ก็จะทำให้พัฒนาการด้านภาษา การพูดล่าช้าตามไปด้วย ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้ลูกมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ 

  เพศของเด็กในช่วงปีแรกของชีวิต เราอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างของพัฒนาการด้านภาษา ระหว่างเด็กหญิงหรือว่าเด็กชาย แต่หากเริ่มเข้าปีที่สองแล้ว จะพบว่าเด็กผู้หญิงมีพัฒนาการด้านการพูด และด้านภาษาที่ดีกว่าเด็กผู้ชาย ซึ่งเด็กผู้หญิงจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว และพูดคุยได้คล่องแคล่วกว่าเด็กผู้ชาย ความแตกต่างในข้อนี้จะชัดเจนมากขึ้น การมีอายุมากขึ้น รวมไปถึงความแตกต่างในเรื่องของสถานะเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของแม่และลูกสาว อาจทำให้ลูกสาวมีพัฒนาการด้านภาษาที่ไวขึ้นและดีขึ้น ทั้งยังมีความแม่นยำในเรื่องของไวยากรณ์ การออกเสียงที่ถูกต้องได้ดีมากกว่าเด็กผู้ชาย 

   แต่อย่างไรก็ตามคุณแม่คุณแม่สามารถฝึกให้ลูก มีพัฒนาการด้านภาษาได้ โดยการกระตุ้นให้ลูกได้พูดคุยมากขึ้น ลูกรวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก และคอยสังเกตใส่ลูกก็จะเป็นผลดีต่อลูกได้มาก สล็อต pg เว็บตรง

หวังว่าบทความ อยากรู้ไหม อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้าน “ ภาษา ” ของลูก ! คงถูกใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

  Taxx 17/1/64 แม่และเด็ก 

เครดิตภาพ kindeekids.com 

Facebook
Twitter