ระวัง พ่อแม่ติดโทรศัพท์มือถือ งานวิจัยเผย ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของลูกโดยตรง

พ่อแม่ติดโทรศัพท์มือถือ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเฝ้าระวัง จากผลงานวิจัยของประเทศอังกฤษ พบว่า มีพ่อแม่จำนวนไม่น้อยเลย ที่เสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับโทรศัพท์มือถือ เล่นโทรศัพท์ต่อหน้าลูก จนทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นลดน้อยลง เด็กขาดความอบอุ่น พัฒนาการทางด้านต่างๆเติบโตช้ากว่าปกติ และกลายมาเป็นเด็กที่มีปัญหาในที่สุด เพื่อให้ตระหนักถึงโทษของการติดเทคโนโลยีมากจนเกินไป วันนี้เราจึงรวบรวมผลกระทบต่อพัฒนาการของลูกมาฝากกัน จะส่งผลเสียทางด้านใดบ้างนั้นไปติดตามกันเลย 

1. สมองของลูกเติบโตช้าลง

1. สมองของลูกเติบโตช้าลง

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากจนเกินไป ทำให้คุณสื่อสารกับลูกลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองของลูกไม่ถูกกระตุ้นเท่าที่ควร ทำให้เขาขาดทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ คุณทราบหรือไม่ว่า สัญญาณจากโทรศัพท์มือถือนั้นส่งผลรบกวนต่อคลื่นสมองของลูกอีกด้วยอย่างน่าเสียดาย  ดังนั้น ถ้าหากไม่มีความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์มือถือ ให้หลีกเลี่ยงเมื่อต้องอยู่กับลูกนั่นเอง 

2. ลูกมีปัญหาทางด้านอารมณ์

2. ลูกมีปัญหาทางด้านอารมณ์

พ่อแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่มีส่วนร่วมกับลูก จะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของลูกโดยตรง ลูกจะรู้สึกเฉือยชากับสิ่งรอบข้างมากขึ้น เมื่อไม่มีสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์และความรู้สึกต่างๆทำให้เขารู้สึกว่างเปล่า ว้าเหว่ จนส่งผลต่อพฤติกรรมทางด้านอื่นๆตามมามากยิ่งขึ้น ดังนั้นแนะนำว่าถ้าหากคุณมีเวลาอยู่กับลูก ควรเปลี่ยนให้ช่วงเวลานั้น ให้เป็นเวลาคุณภาพ หากิจกรรมที่กระตุ้นพัฒนาการ เช่น การเล่านิทาน การเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ การเล่นซ่อนแอบ หรือพาเขาออกไปปล่อยพลังที่สวนสาธารณะ นอกจากจะช่วยให้เขารู้สึกสดชื่นและมีความสุขมากขึ้นแล้ว ยังช่วยฝึกสมองและพัฒนาอารมณ์ของลูกได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

3. ลูกจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญ

3. ลูกจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญ

ข้อนี้ เป็นเรื่องที่ต้องกังวลอย่างมาก ถ้าลูกเกิดคำถามในใจว่าตนเองมีความสำคัญต่อพ่อแม่หรือไม่นั้น นั่นแปลว่า ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเริ่มสั่นคลอน ถ้าหากคุณให้ความสำคัญกับโทรศัพท์มือถือมากกว่าลูก จะทำให้เขารู้สึกว่าอย่างอื่นนั้นมีความสำคัญมากกว่าฉัน จะทำให้เขารู้สึกขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่ภูมิใจในตัวเอง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางด้านอื่นๆตามมามากมาย และคุณจะสูญเสียโอกาสอันมีค่าไป โดยที่ไม่สามารถเรียกย้อนเวลากลับคืนมาแก้ไขได้เลย

4. ลูกจะขาดทักษะทางด้านการสื่อสารอย่างเหมาะสม

4. ลูกจะขาดทักษะทางด้านการสื่อสารอย่างเหมาะสม

เมื่อคุณจดจ่ออยู่กับหน้าจอ ซึ่งแน่นอนว่าการพูดคุยกับลูกจะต้องลดน้อยลง สิ่งที่คุณให้ความสำคัญอยู่ คือหน้าจอโทรศัพท์ไม่ใช่ลูก ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ทางด้านต่างๆกับลูกจะลดน้อยลงตามไปด้วย โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร ลูกจะเป็นเด็กที่เงียบขรึมมากขึ้น ไม่กล้าพูดคุย ขาดความมั่นใจในตนเอง หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเป็นเด็กที่เก็บกฎได้เลยทีเดียว และที่สำคัญ หากเขารู้สึกหรือมีปัญหาอะไร ก็จะไม่กล้าสื่อสารและไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคุณพ่อคุณแม่เท่าที่ควร

5. ลูกจะเรียกร้องความสนใจและกลายเป็นเด็กก้าวร้าวมากยิ่งขึ้น

5. ลูกจะเรียกร้องความสนใจและกลายเป็นเด็กก้าวร้าวมากยิ่งขึ้น

โดยธรรมชาติของเด็กแล้วนั้น ต้องการให้มีผู้คนมาคอยเอาใจใส่ หรือให้ความสำคัญอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าหากคุณละเลย หรือไม่มีเวลาให้เขาเท่าที่ควร จนทำให้เขาต้องเรียกร้องความสนใจ เพื่อให้คุณละจากโทรศัพท์มือถือและมาสนใจเขามากขึ้น ซึ่งถ้าหากครั้งแรกที่ลูกทำแล้วได้ผล ครั้งต่อไปถ้าเขาเรียกร้องให้พ่อแม่สนใจไม่สำเร็จ เขาก็จะแสดงพฤติกรรมที่มันรุนแรงขึ้น จนทำให้พ่อแม่กลับสนใจเขาอีกครั้ง  จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ลูกมีนิสัยก้าวร้าวและเอาแต่ใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับผลกระทบ พ่อแม่ติดโทรศัพท์มือถือ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ จะเห็นได้ว่าส่งผลต่อพัฒนาการของลูกโดยตรง เด็กทุกคนจะให้ความสำคัญกับคนใกล้ชิดมากที่สุด เขาจะเติบโตมาเป็นเด็กอย่างไรในอนาคตขึ้นอยู่กับคุณ ดังนั้น ถ้าหากคุณอยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ฉลาดสมวัย ทั้งทางด้านอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก ก็ต้องเริ่มที่คุณพ่อคุณแม่เอง ให้เวลากับลูกให้ได้มากที่สุด เพราะลูกเป็นเด็กได้แค่ครั้งเดียว หมั่นคอยฝึกฝน กระตุ้นพัฒนาการของลูกอยู่เสมอ นอกจากจะช่วยให้เขาฉลาดเรียนรู้ไวแล้ว ยังช่วยให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และลดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวลงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Facebook
Twitter