6 เทคนิค ปลูกฝังให้พี่น้องรักกัน รู้จักแบ่งปัน เอื้ออาทร มีผต่อความรู้สึกในระยะยาว

เทคนิค ปลูกฝังให้พี่น้องรักกัน อีกหนึ่งปัญหาหลักของครอบครัวที่มีลูกหลายคนเลย บางบ้านพี่น้องอิจฉาริษยา ไม่มีความรักความผูกพันธ์กันตั้งแต่เด็ก ส่งผลให้เมื่อโตขึ้นมานั้น ไม่สามารถช่วยเหลือ เกื้อกูน หรือพึ่งพากันได้ บางครอบครัวถึงขั้นแก่งแย่งชิงดีกัน เกิดปัญหาไปไม่จบไม่สิ้น ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง พ่อแม่ต้องมีส่วนช่วยปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ใช่เพียงการให้ความรักอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะต้องเข้าใจลูกแต่ละคนเป็นอย่างดี จะทำให้เมื่อเขาเติบโตมา ความสัมพันธ์อันดีเหล่านี้ ทำให้พี่น้องเคารพซึ่งกันและกัน เข้าใจและช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากได้เป็นอย่างดี จะมีเทคนิคใดบ้าง มาดูกัน

1. ปลูกฝังให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

1. ปลูกฝังให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องป้อนโอกาสการช่วยเหลือกันระหว่างพี่น้อง ให้เขารู้สึกผูกพันธ์ และรักกันตั้งแต่ยังเล็ก เช่น ให้พี่ช่วยป้อนข้าวน้อง ช่วยแต่งตัวให้น้อง หรืออ่านการ์ตูนให้น้องฟังเป็นต้น หน้าที่เหล่านี้จะช่วยขัดเกลาให้พี่ๆมีความรับผิดชอบมากขึ้น และมีความผูกพันรักน้องของตัวเองมากกว่าที่เคย

2. ส่งเสริมให้บอกรักกันทุกวัน

2. ส่งเสริมให้บอกรักกันทุกวัน

การแสดงความรักนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับบางบ้านอาจจะคิดว่า การกระทำสำคัญมากกว่าคำพูด แต่แท้จริงแล้ว การแสดงความรักต่อกันทุกวัน จะช่วยสร้างลักษณะนิสัยความอ่อนโยน เป็นการให้ความสำคัญซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ท่าทางที่แสดงความรัก เช่นการกอด การหอมแก้ม มีงานวิจัยรองรับแล้วว่ามีผลต่อระดับ Oxytocin หรือสารหลั่งความสุข หากฝึกไว้ให้ชิน แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไป พี่น้องจะมีความผูกพันและรักกันแน่นแฟ้นมากขึ้นแน่นอน

3. เปิดโอกาสให้เด็กๆได้อยู่ด้วยกันตามลำพัง

3. เปิดโอกาสให้เด็กๆได้อยู่ด้วยกันตามลำพัง

ลองสังเกตดู เมื่อคุณตัวติดกับลูกมากจนเกินไป จะทำให้เขาขาดโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สนิทสนม ซึ่งกันและกัน ขาดการพูดคุย หรือไม่ได้เล่นด้วยกันเท่าที่ควร ซึ่งลักษณะนี้เด็กจะไม่ได้เติบโตไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น ดังนั้นแนะนำว่าให้ค้นหาช่วงเวลา ให้พี่น้องได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้ใช้เวลาเล่นสนุก หรือเติบโตไปพร้อมๆกัน  เทคนิคนี้ก็จะช่วยปลูกฝังให้พี่น้องรักกันมากขึ้นได้อีกด้วย

4. ไม่ส่งเสริมให้พี่น้องแข่งขันกัน

4. ไม่ส่งเสริมให้พี่น้องแข่งขันกัน

เป็นเรื่องที่ทุกบ้านต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรเอาความสามารถของลูกแต่ละคนมาเปรียบเทียบกัน ไม่ส่งเสริมให้พี่หรือน้องแข่งขันการเรียน เน้นเป็นเรื่องของการสร้างทีมเวิร์ค หรือการแบ่งปันความรู้ จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากกว่าการแข่งขัน และที่สำคัญ ลูกแต่ละคนจะไม่รู้สึกด้อยค่าในตัวเองเลย แต่ในทางกลับกันเขาจะรักและช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้นเสียมากกว่า

5. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

5. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

การพร่ำสอนให้พี่น้องรักกันนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์และไม่ใช่การปลูกฝังที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกและอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้น คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นแบบอย่างและมาตรฐานที่ดีให้กับลูก ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกัน อย่างมีน้ำใจ ช่วยเหลือและแบ่งปันกัน สิ่งเหล่านี้หากลูกเห็นในทุกๆวันจะทำให้เขาค่อยๆซึมซับและหล่อหลอมตัวตนของเขาให้เติบโตมาเป็นเด็กที่อ่อนโยน มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น และรักใคร่กลมเกลียวกันมีความสามัคคีกันมากขึ้นได้อย่างอัตโนมัติ 

6. สร้างความคิด Positive ให้กับลูก

6. สร้างความคิด Positive ให้กับลูก

แน่นอนว่าการที่พี่น้องเล่นกันอาจจะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง ถือเป็นเรื่องธรรมชาติ หน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่คือการสร้างความคิด Positive ให้ลูกทั้งสองฝ่าย หากใครผิดก็ให้ขอโทษ และพยายามถามต่อหน้าลูกทั้งสองคน ว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้อีกฝ่ายเจ็บใช่หรือไม่ ให้เปิดโอกาสเด็กๆได้พูดคุยกัน และขอโทษกันอย่างจริงใจ วิธีนี้จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งลงได้มาก แถมยังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ให้เด็กๆได้คิดบวก ต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่า เทคนิค ปลูกฝังให้พี่น้องรักกัน นั้นจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก เด็กแต่ละคนนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าหากคุณคาดหวังในตัวลูกมากจนเกินไป พยายามให้เด็กทั้งสองมีความเก่งอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยการทะเลาะเบาะแว้ง และการอิจฉาริษยากันระหว่างพี่น้อง ดังนั้นการที่พี่น้องจะรักใคร่กลมเกลียวกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักเลย โดยเทคนิคดังกล่าวข้างต้นที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งรับรองเลยว่าเห็นผลจริงอย่างแน่นอน

Facebook
Twitter