คุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาด 5 สาเหตุที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบผู้อื่น

สาเหตุที่ทำ ให้ลูกชอบเอาเปรียบผู้อื่น อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าวิธีการเลี้ยงลูกนั้นเป็นสาเหตุหลักที่จะช่วยปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้กับลูก คุณเลี้ยงลูกเช่นไรก็จะทำให้ลูกเติบโตมาเป็นเด็กในลักษณะเช่นนั้น พฤติกรรมการเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบผู้อื่นก็เช่นเดียวกัน อาจจะมาจาก การตอบสนองความต้องการของลูกแบบผิดๆ ที่นำไปสู่การขาดความเคารพสิทธิและความต้องการของผู้อื่นจะทำให้ลูกอาจมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นได้เช่นกัน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสาเหตุนี้มากขึ้นวันนี้เราจึงรวบรวม 5 พฤติกรรมของพ่อแม่ที่อาจจะส่งเสริมให้ลูกมีนิสัยเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลย

1. ไม่ได้ให้ความสำคัญกับทักษะการทำงานเป็นทีม

1. ไม่ได้ให้ความสำคัญกับทักษะการทำงานเป็นทีม

คุณทราบหรือไม่ว่าทักษะการทำงานเป็นทีมและมีความสำคัญต่อการเข้าสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาเขาต้องมีสังคมในการทำงานหรือในการเรียน ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นมากยิ่งขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง สามารถรับฟังความคิดเห็นและยอมรับในความต้องการของผู้อื่นได้ ฝึกทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก ดังนั้นแนะนำว่าให้คุณหมั่นฝึกให้ลูกทำกิจกรรมกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวบ่อยๆ เช่น การช่วยกันต่อภาพจิ๊กซอว์ การช่วยทำงานบ้าน หรือการเล่นกับผู้อื่นก็จะช่วยการสร้างทักษะการทํางานเป็นทีมให้กับลูกได้เป็นอย่างดี

2. ละเลยการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

2. ละเลยการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

การสอนให้ลูกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั้นจะช่วยให้ลูกลดการมองเห็นแต่ตัวเอง มายึดติดกับความคิดของตัวเองเป็นหลัก มองเห็นผู้อื่นมากยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถส่งเสริมลักษณะนิสัยนี้ให้กับลูกได้ง่ายๆเช่นการสอนผ่านนิทาน หรือให้ลูกเลี้ยงสัตว์ที่ชอบ ก็จะช่วยให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนและรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

3. คุณอาจจะให้รางวัลลูกมากจนเกินไป

3. คุณอาจจะให้รางวัลลูกมากจนเกินไป

การตามใจลูกทุกเรื่องนั้นไม่ใช่การเลี้ยงลูกที่ดี จะปลูกฝังให้เขามองเห็นแต่ตัวเอง ซึ่งคุณทราบหรือไม่ว่าการให้รางวัลลูกที่ดีที่สุดคือการตอบแทนลูกด้วยภาษากาย จะเป็นพฤติกรรมเชิงบวก ที่ช่วยให้ลูกรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกดีได้มากกว่า เช่น การอบกอดแทนคำขอบคุณ การหอมแก้ม รอยยิ้มและแววตาที่แสดงถึงความจริงใจ จะเป็นของขวัญที่ดีมากกว่าการสรรหาสิ่งของหรือของเล่นมาตอบแทนลูกเมื่อลูกทำความดี มิเช่นนั้นเราจะปลูกฝังให้ลูกรู้สึกว่าต้องทำความดีเพื่อแลกกับของ

4. ไม่ให้ความสำคัญกับคำ ขอบคุณ

4. ไม่ให้ความสำคัญกับคำ ขอบคุณ

ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะช่วยเหลือลูกด้วยความเต็มใจจนอาจจะลืม มองข้ามที่จะปลูกฝังให้ลูกพูดคำขอบคุณ ซึ่งทักษะนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคม ถ้าหากคุณละเลยการปลูกฝังลักษณะนิสัยดีอาจทำให้เขากลายเป็นเด็กที่ไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นเลยก็ได้ ซึ่งเขาจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องผิด ซึ่งการปลูกฝังให้เขาพูดคำขอบคุณจะติดเป็นนิสัยนอกจากจะช่วยให้เขามองเห็นคุณค่าของผู้อื่นมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ลูกรู้จักถ่อมตัวเป็นเด็กมารยาทดีมีแต่คนรักคนชื่นชมอีกด้วย

5. ไม่เปิดประสบการณ์ให้เขาได้ลองทำจิตอาสา

5. ไม่เปิดประสบการณ์ให้เขาได้ลองทำจิตอาสา

ประโยชน์ของการทำจิตอาสานั้นนอกจากจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยังช่วยปลูกฝังทักษะการเห็นอกเห็นใจให้กับลูกได้ไหม ประสบการณ์ในการทำจิตอาสาจะช่วยหล่อๆให้เขาเป็นคนที่เลือกเผื่อแผ่ รู้จักให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งเมื่อเขาเติบโตไปจะทำให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายเป็นที่รักที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วจะช่วยให้เขามีมิตรภาพที่ดีอีกด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ สาเหตุที่ทำ ให้ลูกชอบเอาเปรียบผู้อื่น  ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุมาก ส่วนหนึ่งนั้นมาจากพฤติกรรมการอบรมสั่งสอนลูกในชีวิตประจำวัน ที่จะหล่อหลอมให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่มีบุคลิกภาพเฉพาะตัวในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ถ้าหากคุณอยากให้ลูกมีจิตใจที่เมตตา ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ก็ต้องเริ่มปลูกฝังให้เขาตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็ก จะช่วยให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งสาเหตุดังกล่าวข้างต้นที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากคุณหลีกเลี่ยง ก็จะช่วยส่งเสริมให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่รู้จักพูดขอบคุณจนติดเป็นนิสัย และเป็นเด็กที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขแน่นอน สล็อตออนไลน์

Facebook
Twitter