การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

    มาเพิ่มพลังพ่อแม่กันดีกว่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องเจอกับความจริง สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือ การเติมความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง ครอบครัว และลูกน้อย ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาและให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องลูกกับเราได้ดีที่สุด โดยเฉพาะการเน้นให้ลูกเรียนรู้ทักษะชีวิตพัฒนาตนเอง ได้เข้าร่วมการศึกษาพิเศษ แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 

     รวมทั้งการรักษาที่มีนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่ที่ได้ผลดีกว่าความพิการและโรคร้ายคือเอกลักษณ์ของลูก พลังที่สร้างได้ด้วยการให้กำลังใจตนเอง เช่น พ่อแม่คู่หนึ่ง มีลูกสมองพิการตั้งแต่กำเนิด เขารู้สึกว่า เขาโชคดีที่ได้เลี้ยงลูกคนนี้ เพราะสวรรค์ส่งให้เขามาเกิดในครอบครัวนี้ คงจะมั่นใจแล้วว่าสามารถเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเด็กคนนี้ได้ ถ้าไปอยู่กับครอบครัวอื่นอาจจะเลี้ยงดูได้ไม่ดีเท่าครอบครัวของเขา ฝึกลูกให้เปิดรับชีวิต สิ่งจำเป็นของพ่อแม่ คือ การเปิดรับชีวิต โดยการสร้างความสบายใจให้กับลูกว่าจะต้องสามารถอยู่รอดได้โดยปราศจากพ่อแม่ ดังนั้นเพื่อความสบายใจของคุณ ควรเปิดใจให้ลูกร่วมกิจกรรมกับเด็กคนอื่น 

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 02

     สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้ลูก โดยสอนให้ลูกเข้าใจศักยภาพตนเองด้วยว่าเขาสามารถทำได้ถึงขีดสุดเท่าใด รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ อย่าเห็นว่าการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นเรื่องวุ่นวาย หรือเรื่องน่าอายที่ต้องตีแผ่ปัญหาของในครอบครัวคุณควรลงชื่อไว้กับภาครัฐเพื่อรับสวัสดิการตามกฎหมายเพื่อเด็กพิการ จะทำให้เราเข้าถึงความพิการนั้นและภาครัฐจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือลูกอย่างถูกวิธี และไม่เสียสิทธิ์ของลูกไป

    ผ่อนคลายตนเอง คุณพ่อคุณแม่มีเวลาคิดใคร่ครวญถึงความสุขที่ตนเองพึงมีได้ ให้เวลาตนเองด้วยการนวดผ่อนคลาย แต่งหน้าทำผม เข้าวัดศึกษาธรรมะ หรือไปสนุกสนานกับเพื่อนบ้างสลับกันไป เพื่อจะได้ไม่เครียดหรือกดดันตัวเอง นอกจากนั้นจะได้ระบายเรื่องราวของครอบครัวตนเองให้เพื่อน ไม่แน่อาจจะมีเพื่อนคนอื่นที่ต้องเผชิญ วิกฤตปัญหารุนแรงกว่าคุณและผ่านมาได้ เป็นพี่เลี้ยงให้คุณแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณได้ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่บ้าน ด้วยพัฒนาการของเด็กและไม่ว่าเขาจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตาม ล้วนมีความสดใสอยู่ภายในแววตาที่อยากจะเล่นและเรียนรู้เสมอ ดังนั้น การจัดบ้านเพื่อต้อนรับการเรียนรู้ของเขาด้วยมุมนิทาน เบาะนุ่มนิ่มที่เต็มไปด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการ ก็จะช่วยให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดได้ ไม่เพียงแต่ครอบครัวที่เกิดวิกฤตเท่านั้น

    หากคุณมีครอบครัวที่สมบูรณ์อบอุ่น การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยไปกว่ากัน ควรพึงระลึกเสมอว่า กำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญในการเสริมแรงกาย พลังของพ่อแม่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยกันฟันฝ่าวิกฤต การเป็นผู้นำอย่างมีเหตุผลและยอมรับฟังปัญหาพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเป็นคุณสมบัติของพ่อแม่ และคนในครอบครัวที่ต้องช่วยกัน นอกจากการเสริมแรงซึ่งกันและกัน เช่น การชื่นชมการชมเชย การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน การไว้วางใจกัน เป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนให้กับครอบครัวพร้อมที่จะเผชิญปัญหา ให้ประคองลูกน้อย ฟันฝ่าวิกฤตได้อย่างเต็มภาคภูมิและเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสุขตลอดไป

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 03

เครดิตเรื่องและภาพ

https://www.thaihealth.or.th/Content/27401-%
Facebook
Twitter