การวางแผนครอบครัว ในทุกๆ ด้าน

การวางแผนครอบครัว ในทุกๆด้าน

    การหารายได้พิเศษเพื่อจุนเจือครอบครัว เมื่อมีลูกที่สุขภาพไม่ดีแล้วนั้น มักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเด็กคนอื่นๆ นัก เช่น ค่าแพทย์ ค่ายาหรือค่าบำบัด ที่สำคัญรายรับของบ้านอาจจะลดน้อยลงเนื่องจากต้องแบ่งเวลาทำมาหากินไปดูแลลูก แม้เรื่องเงินจะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต แต่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยลูกน้อยได้ ดังนั้น คุณควรจะมีกิจกรรมหาราย อื่นๆ เพื่อสามารถนำมาจุนเจือครอบครัวได้

    การปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีลูกหรือไม่ก็ตาม หากเมื่อสมาชิกตัวน้อยที่เกิดขึ้นมานั้นมีอาการไม่ปกติ เจ้าตัวน้อยจะนำความทุกข์และความเครียดมาให้คุณอย่างไม่รู้ตัว ท่ามกลางความอ่อนแอของครอบครัวที่ต้องเผชิญ จะต้องปรับตัวยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ แม้จะยากเข็นเพียงใดก็ตาม

การวางแผนครอบครัว ในทุกๆ ด้าน  02

     ความรับผิดชอบร่วมกัน กรณีศึกษาของครอบครัวหนึ่งที่มีลูกพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด คุณพ่อรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวที่เขารักจึงไม่ยอมรับภาระใดๆ ในครอบครัว หน้าที่ทั้งหมดจึงตกเป็นของคุณแม่ เธอต้องทำความเข้าใจกับความอ่อนไหวของคุณพ่อดี แต่ในขณะเดียวกันการเลี้ยงดูลูกซึ่งมีความพิการก็เป็นงานหนักเกินกว่าที่เธอจะทำได้คนเดียวจึงเป็นสาเหตุของรอยร้าวในครอบครัว ดังนั้นการรับผิดชอบร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนในครอบครัวต้องร่วมด้วยช่วยกันเผชิญหน้าโดยปราศจากความอาย ความอดทนและตั้งสติ ในสังคมมีทั้งผู้ที่หวังดี และประสงค์ร้าย

    การยอมรับสภาพ นอกเหนือจากการปรับตัวคือการยอมรับ และไม่คาดหวังในสิ่งที่เกินความจริง คุณจะต้องเรียนรู้พัฒนาการระดับต่างๆ ของลูกเพื่อเตรียมตัวและวางแผนการเลี้ยงดู รวมทั้ง การหาโรงเรียนเตรียมสภาพสังคม และคำอธิบายไว้ให้ลูกเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ ว่าทำไมเขาจึงพิเศษกว่าคนอื่นๆ 

    คุณและครอบครัวจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนั้นกำลังสำคัญของครอบครัว คือ ผู้สูงอายุในครอบครัวทั้งคุณตาคุณยาย จะเป็นผู้ประสานกำลังใจให้กับลูกหลาน ทั้งยังมีพัฒนาการของลูกที่ต้องใช้เวลาพัฒนามากกว่าเด็กคนอื่น ดังนั้น ความอดทนอดกลั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่คุณต้องมีมากกว่าพ่อแม่ทั่วไปการวางแผนการเลี้ยงดู การมีลูกที่พิเศษกว่าเด็กอื่น ทำให้การวางแผนในการเลี้ยงดูจะต้องพิเศษตามไปด้วย อันดับแรกไม่ว่าเจ้าตัวน้อยจะมีความผิดปกติอย่างไรก็ตามคุณจะต้องวางแผนกิจวัตรประจำวันของเขาอย่างชัดเจน

     รวมทั้งต้องให้สอดคล้องกับสมาชิกในครอบครัวได้ และจัดกิจกรรมการเล่นตามสภาพที่ลูกพอจะทำได้ ซึ่งคุณอาจขอคำปรึกษาจากแพทย์ เช่น การเล่านิทาน ร้องเพลงให้ลูกฟัง ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านบ้าง โดยเฉพาะการวางแผนให้เด็กได้เข้าสังคมกับเด็กคนอื่นๆ เพื่อช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ของเขาได้การเข้ากลุ่มบำบัด ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ทั้งชุมชนไซเบอร์ สื่ออินเตอร์เน็ตทั้งหลายรวมทั้งชุมชนของพ่อแม่ที่ประสบปัญหาความไม่ปกติของลูกเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของสถานบำบัด มูลนิธิหรือแม้แต่องค์กรอิสระ ก็มีประโยชน์กับคุณมาก เพราะนอกจากจะได้ความเข้าใจแล้ว ยังมีวิธีรักษาและพัฒนาลูกที่ตรงตามความต้องการกว่าที่อื่นๆ

เครดิตเรื่องและภาพ

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCEN
https://sites.google.com/site/aranyajantapa/h
Facebook
Twitter