5 ประโยชน์ ของการมีลูกตอนอายุมากที่คุณอาจจะมองข้ามไป

ประโยชน์ของการมีลูกตอนอายุมาก คนไทยยุคใหม่นั้นให้ความสำคัญกับการสร้างครอบครัวมากยิ่งขึ้น ต้องการสร้างรากฐานครอบครัวให้แข็งแรงมั่นคงด้วยการพยายามเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของการงานและการเงิน แต่สิ่งที่ตามมาคือ กว่าคุณจะมีความพร้อมอายุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากการวิจัยพบว่าผู้หญิงส่วนมากมักจะมีปัญหาในการตั้งครรภ์หลังจากที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อทั้งตัวคุณแม่เองและต่อทารกในครรภ์เช่นเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คลอดก่อนกำหนด มีภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือทารกมีความเสี่ยงต่อการเป็นดาวน์ซินโดรม อีกมากมายจึงอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่เกิดความวิตกกังวล อยู่ไม่น้อยเลย แต่คุณทราบหรือไม่ว่า การมีลูกตอนอายุมากนั้นก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกัน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่คลายความกังวลลงได้บ้างวันนี้เราจึงรวบรวมประโยชน์ของการมีลูกตอนอายุมากมาฝากกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลย

1. คุณแม่มีอารมณ์ที่มั่นคงมากขึ้น

1. คุณแม่มีอารมณ์ที่มั่นคงมากขึ้น

คุณแม่จะมีความสมดุลทางด้านความรู้สึกสูงมาก ซึ่งน่าส่งผลดีต่อการเลี้ยงลูก จากการสำรวจลักษณะนิสัยของเด็ก ที่มีคุณแม่กลุ่มอายุมากกว่า 31 ปีขึ้นไป ปรากฏว่า คุณแม่จะมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ซึ่งจะใช้เหตุและผลในการเลี้ยงดูเด็กมากกว่าคุณแม่ที่อายุน้อย ซึ่งจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเชิงลบ หรือทำโทษเด็ก ปล่อยให้ลูกเล่นอย่างอิสระ ส่งผลให้พฤติกรรมของเด็กกลุ่มที่มีคุณแม่อายุมากนั้น มีอารมณ์ดี ทักษะทางด้านต่างๆก็พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดอีกด้วย 

2. ครอบครัวมีความพร้อม

2. ครอบครัวมีความพร้อม

ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของลูกนั้นมีความมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต  มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย คุณภาพชีวิตดีขึ้น คุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากนั้นมักจะมีงานที่มั่นคง มีฐานะทางการเงินที่พร้อมจะ ส่งเสริมลูกในทุกกิจกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้ลูกได้รับการกระตุ้นอย่างถูกวิธี อีกด้วย

3. ลูกช่วยเพิ่มพลังให้กับแม่

3. ลูกช่วยเพิ่มพลังให้กับแม่

เมื่อลูกเป็นดั่งแก้วตาดวงใจ จะทำให้คุณมีพลังในการสู้ชีวิตได้อย่างมหาศาล คุณจะกลายเป็นคนที่รักสุขภาพ อยากร่างกายแข็งแรง เพื่อคอยอยู่ปกป้อง และดูเขาเติบโตในทุกวัน นอกจากนี้ลูกจะช่วยเพิ่มพลังสมองให้กับคุณได้ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปี มีแนวโน้มว่าจะมีความคิดและความจำที่ดีขึ้น เนื่องจากสมองได้ถูกกระตุ้น และรับความรักจากลูกอย่างเต็มเปี่ยมนั่นเอง

4. ลูกมีการศึกษาที่ดี

4. ลูกมีการศึกษาที่ดี

มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้สูง สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกตอนอายุมากก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปมากนัก เพราะการมีลูกตอนอายุมากก็มีข้อดีมากมาย คุณจะมีวุฒิภาวะที่สามารถถ่ายทอดความคิด อารมณ์ที่สมเหตุสมผลให้กับลูก ช่วยหล่อหลอมให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ฉลาดทั้งทางความคิดและอารมณ์ มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี ส่งผลให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างรวดเร็วด้วยนั่นเอง

5. ให้พ่อแม่อายุยืน

5. ให้พ่อแม่อายุยืน

อ้างอิงจากผลงานวิจัย ที่ได้ทำการสำรวจผู้หญิงที่มีลูกหลังอายุ 33 ปีมีแนวโน้มว่าจะมีอายุยืนถึง 95 ปีเลยทีเดียว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความผูกพันธ์ ความรัก และความอบอุ่นภายในครอบครัว ที่ส่งผลให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ลดความตึงเครียดระหว่างวันลงได้ ห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขมากกว่าคนที่มีลูกก่อนอายุ 30 ถึงสองเท่าเลยทีเดียว

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ ประโยชน์ของการมีลูกตอนอายุมาก ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ซึ่งโดยปกติแล้วคุณหมอมักสนับสนุนให้มีลูกก่อนอายุ 35 ปี เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆในระหว่างการตั้งครรภ์ แต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ การมีลูกหลัง 35 ปีสักเล็กน้อยก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ซึ่งในช่วงชีวิตขณะนั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความพร้อมทั้งทางด้านการเงิน และจิตใจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คุณเลี้ยงดูลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพชีวิตดี เมื่อพื้นฐานครอบครัวมั่นคงแข็งแรง ก็จะช่วยให้ลูกนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้สูงมากขึ้นอีกด้วย

Facebook
Twitter